KONACNA ZAHVALNICA FIRME CD10Na jubilarnom 30. Savetovanju agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista Instituta PKB Agroekonomik, koje je održano 24-25.02.2016. godine u Padinskoj Skeli, Beograd, direktor Instituta PKB Agroekonomik dr Petar Stojić pozdravio je eminentne stručnjake i goste Savetovanja i dodelio je Zahvalnice za dugogodišnju uspešnu saradnju Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Institutu za kukuruz „Zemun Polje“, IPN-u, i drugim institutima.

Tridesetim Savetovanjem agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista predsedavali su: dr Vera Popović, prof. dr Željko Dolijanović, dr Snežana Janković i dr Đorđe Glamočlija. Na Savetovanju su prezentovana najnovija naučna dostignuća Instituta PKB Agroekonomik, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Instituta za kukuruz „Zemun polje“ Beograd, Instituta za strna žita Kragujevac i dr. Dr Divna Simić je predstavila istorijat Instituta PKB Agroekonomik.

Predstavljeno je i ukupno objavljeno 24 naučna i stručna rada o oplemenjivanju, semenarstvu i  agrotehnici ratarsko-povrtarskih biljaka u zborniku radova.

NS SEME sortiment soje 2016-001Dr Vera Popović izložila je rad pod naslovom: „Potencijal rodnosti ns sorti soje – Glycine Max u proizvodnom rejonu Srbije“, ispred grupe autora: Popović V., Vidić M., Miladinović J., Vučković S., Dolijanović Ž., Đukić V., Čobanović L. i Veselić J.

Dr Popović je navela da je stres izazvan sušom najozbiljniji limitirajući faktor u proizvodnji soje. U mikroogledu na lokalitetu Pančevo, u sušnoj godini, najprinosnije sorte 0 grupe zrenja bile NS Princeza, Valjevka i Galina, sa prinosima od preko 3 t ha-1.

Dr Popović je navela da se efekti nepovoljnih faktora mogu ublažiti izborom tolerantnih sorti soje, ranijom setvom i pravilnom i pravovremenom tehnologijom proizvodnje. Navodnjavanje je poželjna agrotehnička mera u proizvodnji soje u sušnoj godini i preduslov je za ekonomski isplativu proizvodnju soje. Na kraju predavanja dr Popović je predstavila aktuelni sortiment soje u 2016. godini.

Dr Vojin Đukić je izložio rad pod naslovom: „Uticaj đubrenja preduseva azotom i primene ns Nitragina na masu 1.000 zrna i prinos soje“, ispred grupe autora: Đukić V., Balešević-Tubić S., Miladinov Z., Marinković J., Dozet G., Cvijanović M. i Cvijanović G.

NS SEME soja za organsku proizvodnju-001Dr Đukić je naveo da je u godini sa izraženim sušnim periodom najveća masa hiljadu zrna zabeležena kod najviših doza primenjenog azota, uz zaoravanje žetvenih ostataka, dok je najviši prinos bio na varijanti primene 150 kg ha-1 azota. U kišnoj 2014. godini najviša masa hiljadu zrna zabeležena je pri primeni 100 i 200 kg ha-1 azota, bez zaoravanja žetvenih ostataka, a najviši prinos po jedinici površine kod varijanti primene 150 kg ha-1 azota sa inokulacijom semena i zaoravanjem žetvenih ostataka.

Dr Livija Maksimović izložila je rad pod naslovomUticaj agrotehničkih mera na sposobnost zadržavanja vode u zemljištu“ ispred grupe autora: Maksimović L., Sikora V., Popović V. i Adamović D.  Dr Maksimović je navela da na sposobnost zadržavanja vode u zemljištu utiče niz agrotehničkih mera: izbor preduseva i gajene vrste određenog genotipa, rok setve, sklop, đubrenje, međuredno kultiviranje, navodnjavanje i primena preparata za konzervaciju vode.

Različiti predusevi za sobom ostavljaju manje ili veće rezerve vode u zemljištu. Zimska rezerva vlage troši se različito u zavisnosti od gajenog useva, njegovog korenovog sistema, habitusa, ostvarenog prinosa i genotipa sa različitom dužinom vegetacije.

U zborniku radova objavljeni su radovi „Uticaj azotnih hraniva na nodulaciju soje na černozemu i pseudogleju“ autora Stevanović P., Popović V., Glamočlija Đ., Tatić M., Spalević V., Jovović Z., Simić D., Maksimović L., „Efekat lokaliteta, azotnih hraniva i inokulacije semena biofertilizatorom NS Nitragin-om na produktivnost komponente prinosa soje“ autora Stevanović P., Popović V., Ikanović J., Sikora V., Filipović V., Ugrenović V., Kolarić Lj., „Interspecijski odnosi smeša stočnog graška i ovsa u različitim fazama košenja“ autora Krga I., Simić A., Bijelić, Z., Mandić V., Vasiljević S.,  Velijević N., zatim rad pod naslovom „uticaj različitih varijanti đubrenja na parametre prinosa kod ozime pšenice“ autora Đekić V., Milivojević J., Popović V.,  Đurić N., Staletić M.,  Simić D., Luković K., kao i drugi radovi.

Na kraju programa direktor Instituta PKB Agroekonomik dr Petar Stojić zahvalio se predsedništvu, svim predavačima, autorima i gostima koji su doprineli da se uspešno održi Savetovanje i pozvao sve prisutne na koktel i druženje uz zakusku.