dr Vojislav MihailovićTradicionalno 56. Savetovanje industrije ulja „Proizvodnja i prerada uljarica“ sa međunarodnim učešćem održano je od 21-26.06.2015. u Herceg Novom, Crna Gora.

Organizatori skupa su bili Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, DOO „Industrijsko bilje“ i Savet tehnologa industrije ulja Republike Srbije.

Skupu su prisustvovali profesori fakulteta i naučni radnici iz više zemalja, direktori uljara, tehnolozi i predstavnici inostranih kompanija.

U ime Instituta skupu se obratio dr Vojislav Mihailović, pomoćnik direktora za organizaciju poslova u proizvodnji i plasmanu. Posle uvodnih predavanja, na skupu su se izlagali i diskutovali radovi po tematskim oblastima vezanim za: suncokret, soju, lan, različite materijale za pakovanje proizvoda, brojne teme vezane za poboljšanje proizvoda, tehnologiju procesa proizvodnje i skladištenje u uljarama.

dr Vladimir MikličDr Vladimir Miklič je prezentovao rad grupe autora pod nazivom Uticaj biostimulatora na prinos semena i sadržaj ulja različitih genotipova suncokreta, dr Nada Hladni prezentovala je rad pod nazivom Uticaj gajenja konzumnih hibrida suncokreta u uslovima organske i konvencionalne proizvodnje na sadržaj proteina, ulja i sastav masnih kiselina i dr Vojin Đukić rad pod nazivom Prinos i kvalitet NS sorti soje različitih grupa zrenja.

Nakon izlaganja radova održane su prezentacije stranih kompanija vezanih za preradu uljarica: Tehnologie filtracji Sp., Garwolin, Poljska; HF press + Lipidtech, Hamburg, Nemačka; Envirochemie GmbH, Rossdorf, Germany; Petkus, Nemačka; Desmet Ballestra Group, Zaventem, Belgija. Direktor firme Agro Alians Srbija Zlatan Vrtarič predstavio je naše poslovne partnere u Ukrajini koji su uključeni u Agroholding Mironovski Hleboprodukt, istakao saradnju sa IFVCNS i posebno naglasio veliku potražnju Agroholdinga za NS sortama soje i pšenice.

Tokom boravka obavljeni su poslovni razgovori sa direktorima fabrika ulja iz Srbije, kolegama sa Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada, kao i sa kolegama iz kompanije Syngenta. Bilo je i razgovora o saradnji IFVCNS sa direktorima ukrajinskog Agroholdinga i predstavnikom kompanije ZT „Kruszwica” S. A. iz Poljske.

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153472806794824.1073742053.56790329823&type=3&uploaded=6[/do]