Akademija nauka_13 smallDr Ivica Đalović iz Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom „Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica“, koji je održan od 4. do 5. juna, 2015. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Naučni skup otvorili su predsednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Miloš Trifković i predsednik organizacionog odbora skupa, akademik Taib Šarić.

Rad skupa bio je organizovan u okviru tri sesije na kojima su razmatrane sledeće oblasti: uzroci, štete, gubici i druge posledice poplava na poljoprivrednu proizvodnju, modeli organizacije i načini upravljanja rizicima od poplava, higijenski i epidemiološki aspekti poplava, mere sanacije zemljišta posle poplava i mogućnost gajenja različitih biljnih vrsta posle poplava.

Svoje radove iz navedenih programskih oblasti predstavili su akademici, profesori, naučnici, istraživači i stručnjaci iz više zemalja. Naučnom skupu je prisustvovalo više od 70 učesnika.

Na navedenom naučnom skupu po pozivu sekretara Odeljenja prirodno–matematičkih nauka u okviru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i predsednika organizacionog odbora skupa akademika Taiba Šarića, dr Ivica Đalović je održao plenarno predavanje na temu: „Primena adekvatnih agrotehničkih mera za ublažavanje ili otklanjanje posledica prouzrokovanih poplavama“.