COST FA1306COST akcija FA1306 pod nazivom: “The quest for tolerant varieties – Phenotyping at plant and cellular level”, zvanično je počela sa radom 22.05.2014. Odmah nakon početka ovog projekta, inicijativu za naše uključenje pokrenuo je prof. Imre Vass iz Centra za biološka istraživanja (BRC), Segedin, Mađarska, sa kojim imamo višegodišnju uspešnu saradnju.

 

Sa molbom za pristupanje ovoj akciji obratili smo se i rukovodiocu projekta prof. Sebastienu Carpentieru (Faculty of Bioscience engineering KULeuven, Kasteelpark Arenberg 13, Leuven, Belgium) i dobili njegovu punu podršku. Nakon završene procedure pristupanja, postali smo zvanični učesnici ovog međunarodnog projekta od 26.09.2014.

 

COST akcija FA1306 bavi se tolerantnošću na stres kod biljaka na svim nivoima: od ćelijskog do tolerantnosti na nivou cele biljke. Ovaj projekat će stvoriti mrežu evropskih naučnika eksperata u oblasti fenotipizacije, fiziologije, i raznih -omics tehnologija sa ciljem (re)otkrivanja tolerantnih sorti i uošteno razumevanje fenomena tolerantnosti.

 

Za učešće u ovoj akciji oformljen je zajednički tim sa kolegama sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dr Ankica Kondić-Špika biće koordinator projektnih aktivnosti u Institutu i predstavnik u rukovodećem telu (Management Committee – MC) ove akcije, dok će zamenik biti prof. dr Radmila Stikić  (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu). Rukovodilac i zamenik smenjuju se po principu rotacije na svakih godinu dana.

 

Grupu istraživača iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad čine:

 

  • dr Ankica Kondić-Špika
  • dr Nikola Hristov
  • dr Ana Marjanović-Jeromela
  • dr Milka Brdar-Jokanović
  • biolog-master Ljiljana Brbaklić
  • mr Dragana Trkulja
  • inž. Sanja Mikić

 

Grupu istraživača sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu čine:

 

  • dr Radmila Stikić
  • dr Zorica Jovanović
  • docent dr Ljiljana Prokić

 

Učešćem u ovoj COST akciji biće omogućeno i jačanje međunarodne saradnje, razmena znanja i iskustava kolega iz različitih zemalja, kao i lakše povezivanje u buduće konzorcijume i pripremanje novih predloga projekata za Horizon 2020 i druge projekte finansirane od strane Evropske komisije. Pored toga, značajno će doprineti boljem razumevanju složenog fenomena tolerantnosti i implementiranju najnovijih znanja i dostignuća u oplemenjivanje različitih biljnih vrsta.