Sertifikat o akreditaciji (2014-2018)Laboratorija za zemljište i agroekologiju je 16.07.2015. godine veoma uspešno prošla nadzorno ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije po standardu SRPS/IEC 17025:2006, pri čemu nisu utvrđene nikakve neusaglašenosti i zabrinutosti.

Sprovedenim postupkom Akreditaciono telo Srbije se uverilo u kvalitet rada Laboratorije uvidom u dokumentaciju i nadzorom nad sprovođenjem metoda ispitivanja iz obima akreditacije za uzorke zemljišta, pesticida i đubriva.

Laboratorija je akreditovana od strane ATS-a za ispitivanje zemljišta, podzemnih i nadzemnih voda i vodenih ekstrakata zemljišta, pesticida, biljnog materijala, đubriva i duvana.

Uspešna nadzorna poseta je potvrda da Laboratorija za zemljište i agroekologiju zadovoljava propisane zahteve za akreditaciju, te je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja iz obima akreditacije, što doprinosi pouzdanosti i objektivnosti rezultata.

Laboratorija je akreditovana od 2001. godine kao prva laboratorija iz ove grupe poslovanja.