Laboratorija za ispitivanje semena je 07.08.2018. dobila potvrdu od Međunarodnog udruženja za ispitivanje semena (ISTA) o  uspešeno sprovedenoj  međunarodnoj akreditaciji.

ISTA sistemski i tehnički ocenjivači, Christine Herzog i Gerarda de Boer-Raatgever, uverile su se, kroz kontrolu dokumenata i metoda ispitivanja iz obima akreditacije, da je rad laboratorije usaglašen sa najvišim zahtevima ove međunarodne organizacije, što je u direktnoj vezi sa sistemom organizacije laboratorije, kvalitetom svih laboratorijskih procesa od uzorkovanja i transporta uzoraka, preko prijema uzoraka, laboratorijskih analiza, skladištenja uzoraka do izdavanja rezultata. Za ovako dobre rezultate zaduženo je stručno i iskusno osoblje laboratorije koje godinama radi po svetskim standardima sistema kvaliteta, prati i prilagođava se savremenim međunarodnim standardima struke i primenjuje savremenu praksu u laboratorijskom poslovanju.

Još jedna uspešna reakreditacija od strane nepristrasnih ocenjivača potvrđuje da Laboratorija za ispitivanje semena godinama ispunjava propisane uslove akreditacije, da je kompetentna, pouzdana i objektivna prilikom obavljanja poslova iz svog obima akreditacije.