Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada ima izuzetnu čast i zadovoljstvo da po prvi put organizuje Svetsku konferenciju o soji (World Soybean Research Conference 11).

Ovaj značajni naučni skup će se nakon 45 godina po prvi put održati u Evropi.

Istraživači i stručnjaci iz celog sveta će imati priliku da se okupe u Novom Sadu od 6-11.09.2020. kada će biti pokrenuta aktuelna pitanja koja prate sve aspekte oplemenjivanja i gajenja ove biljne vrste.

Detaljnije informacije na sajtu: https://wsrc11.com/.