Sa ponosom možemo reći da je Novi Sad u periodu od 26. do 30. septembra bio centar evropske nauke, a da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo ponosno poneo ulogu organizatora dva veoma značajna naučna skupa koja su se održala u hotelu “Park”, u Novom Sadu. U periodu od 26. do 28. septembra održala se završna konferencija FP7 projekata LEGATO i EUROLEGUME, posvećena zrnenim mahunarkama. Tokom tri dana završne konferencije bili su prezentovani naučni i tehnički rezultati razvijeni tokom projekata od strane više od sto istraživača iz cele Evrope.

S obzirom na to da se oba projekta bave leguminozama, Evropska komisija je insistirala da se objedine završne konferencije oba projekta, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo je na osnovu izuzetnih rezultata postignutih u realizaciji postavljenih ciljeva projekta, imenovan za domaćina i organizatora konferencije.

Kao organizatori završne konferencije i kao predstavnici Instituta, uvaženom skupu obratili su se dr Sanja Vasiljević, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove i dr Vuk Đorđević, viši naučni saradnik zaposlen u Odeljenju za soju. Oni su kao domaćini skupa pozdravili sve prisutne, poželeli srdačnu dobrodošlicu i izrazili zadovoljstvo što se ovako značajan naučni skup održava upravo u Novom Sadu, u organizaciji Instituta.

Skup je svečano otvorila Svetlana Bogdanović, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, poželevši svima dobrodošlicu i uspešan rad.

Na održanoj konferenciji za medije, nakon svečanog otvaranja konferencije, izjave su dali dr Sanja Vasiljević, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove Instituta za ratartstvo i povrtarstvo, Eduardo Rosa, rukovodilac projekta EUROLEGUME, Ričard Tomson, rukovodilac projekta LEGATO i Diego Rubiales, predstavnik COST akcije.

Dr Sanja Vasiljević u izjavi za medije istakla je važnost završne konferencije i projekata u kojima učestvuje preko 300 istraživača iz više od 20 zemalja i naglasila da je ovo prilika da Srbija usmeri svoja dalja istraživanja prema tradicionalnim leguminozama koje su pomalo zapostavljene. Pored soje, koja je najvažnija zrnena mahunarka, postoje tradicionalne kulture, kao što su pasulj, bob i druge kulture, koje nisu samo proteinske, nego i izuzetno lekovite, rekla je dr Sanja Vasiljević. Takođe je naglasila da bi Srbija trebalo da sledi put Evropske Unije kada je u pitanju povećanje površina pod leguminozama, ne samo da bi se obezbedile veće količine proteinske hrane, nego i iz ekoloških razloga, zbog toga što su leguminoze takoreći male fabrike azota.

Eduardo Rosa, rukovodilac projekta EUROLEGUME iz Portugala, izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se ova konferencija održava u Novom Sadu i istakao važnost saradnje naučnih timova na pomenutim projektima. Naglasio je značaj razvijanja saradnje i povećavanja učešća naučnoistraživačkih timova iz Srbije u ovakvim projektima. Suština ovih projekata je uvođenje zrnenih mahunarki u ljudsku ishranu i povećanje proizvodnje, sa krajnjim ciljem povećanja zadovoljstva potrošača i proizvođača leguminoza. Rukovodilac projekta LEGATO, Ričard Tomson, istakao je za medije da se na ovom skupu ubiru plodovi četvorogodišnjeg rada koji je usmeren na promociju upotrebe leguminoza i povećanje proizvodnje. Razlog tome je, pre svega, povećana potražnja za leguminozama na tržištu, veća svest o potrebi za očuvanjem životne sredine, potreba za iznalaženjem jeftinijih izvora hrane, postizanje diverziteta u proizvodnji, kao i povećana zabrana upotrebe pesticida.

Predstavnik COST akcije, Diego Rubiales, istakao je veliki značaj oba naučna skupa koja su se održala u Novom Sadu, a to su završna konferencija LEGATO i EUROLEGUME, posvećena zrnenim mahunarkama, kao i konferencija u čijem fokusu je fenotipizacija biljaka, koja je održana od 29. do 30. septembra. On je rekao da se najveći značaj ovih projekata ogleda u saradnji i povezivanju timova naučnih radnika iz različitih zemalja, kao i u razmeni znanja i iskustava.

Tokom konferencije predavanja su održali najeminentniji evropski naučnici, kao i plenarni predavači iz drugih vanevropskih zemalja, prezentujući rezultate istraživanja svim zainteresovanim učesnicima.

Predavanja su održana u šest sesija, sa veoma interesantnim temama: genetika i oplemenjivanje; tolerantnost biljaka prema biotičkom stresu, poboljšanje kvaliteta leguminoza – inovativna hrana, definisanje ideotipa korena i interakcija sa mikroorganizmima, agronomija, klimatske promene, adaptacija na stres i mere za ublažavanje.

Predavanje je održao i Massimo Burioni, predstavnik Evropske komisije, a tema njegovog predavanja bila je FOOD2030 – Novi okviri politike Evropske Unije, vezani za istraživanje i inovacije u oblasti proizvodnje zdravstveno-bezbedne hrane.

Pored glavnog programa, održana je i prezentacija prehrambenih proizvoda od zrnenih mahunarki, koji su nastali tokom projekta. Održane su i dve panel diskusije sa temom kako povećati konzumiranje i proizvodnju leguminoza.

U periodu od 29. do 30. septembra, održana je i konferencija pod pokroviteljstvom dva međunarodna projekta, COST FA  1306 i EPPN2020, u čijem fokusu je fenotipizacija biljaka na svim nivoima, od ćelijskog do nivoa cele biljke. Teme konferencije obuhvatile su istraživanja iz oblasti primene savremenih metoda fenotipizacije u oplemenjivanju, sa ciljem povećanja prinosa, iskorišćavanja hraniva, kao i tolerantnosti prema abiotičkim i biotičkim faktorima stresa. U radu konferencije učestvovao je veliki broj vodećih istraživača u ovoj naučnoj oblasti, profesora Univerziteta, kao i mladih naučnika iz više od 20 zemalja.

Velika je čast što je Institutut za ratarstvo i povrtarstvo, kao domaćin i organizator ova dva značajna naučna skupa, prepoznat kao odgovoran i respektabilan partner u realizaciji međunarodnih projekata finansiranih od strane Evropske Unije.

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/pg/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10155956135569824[/do]