Home/Aktuelno/Saveti stručnjaka
Saveti stručnjaka
1611, 2022

Trenutno stanje useva NS seme uljane repice

Usev uljane repice je u dobrom stanju zahvaljujući velikoj količini padavina koje su zabeležene krajem leta i početkom jeseni. Većina uljane repice je posejana u optimalnoj fazi i ima šest do osam pari listova, navodi prof. dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Kako su klimatske promene sve izražajnije, najkritični [...]

1511, 2022

Povećane površine pod uljanom repicom

Znajući da je uljana repica perspektivna uljarica, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača nas svojim parcelama seje ovu industrijsku biljku. Prošle vegetacione sezone površine pod uljanom repicu su povećane, te je ova uljarica zauzimala 27.000 hektara širom naše zemlje. Ove godine, kada su jari usevi podbacili, dovela je do većeg interesovanja poljoprivrednih proizvođača za gajenje ozimih biljn [...]

3110, 2022

Setva strnih žita nakon optimalnog roka

U godinama u kojim jare kulture ne donesu očekivane prinose, povećavaju se površine pod strnim žitima, pogotovo pšenicom jer ona donosi stabilnije prinose i sigurniji prihod. Optimalan rok za setvu strnih žita je od 5. do 25. oktobra, ali se ona mogu sejati i u novembru. kada se setva mora prilagoditi agrotehničkim merama. Višedecenijska istraživanja u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institu [...]

2010, 2022

Žetva jarih biljnih kultura – očekivanja i rezultati

Iako je počeo optimalan rok za setvu strnih žita, još uvek nisu svi poljoprivredni proizvođači završili sa žetvom kukuruza i soje. Žetva suncokreta je u skoro svim delovima naše zemlje završena, a procena je da će ove godine biti više suncokreta u odnosu na druge jare kulture. Ove godine je posejano između 260.000 i 280.000 hektara, što je više nego prethodnih godina. Razlog  sve većoj zastupljeno [...]

510, 2022

Predstojeća setva NS SEME strnih žita

Kako su vremenski uslovu produžili žetvu jarih useva, samim tim su i rokovi setve strnih žita pomereni. Nekada se sa setvom ječma počinjalo krajem septembra, početkom oktobra, a sada ječam može da se seje i do 20. oktobra, a sa setvom pšenice se počinje od 10. oktobra. Najbolji rezultati u poslednjih deset do dvadeset godina ostvareni su kada je setva strnih žita počinjala sredinom oktobra, kada j [...]

1609, 2022

Tehnologija gajenja NS seme strnih žita

Pored izbora odgovarajuće sorte strnih žita, agrotehnika je još jedan od glavnih faktora uspešne proizvodnje, jer ima ulogu da omogući nesmetani rast i razviće biljkama, kao i da umanji negativne uticajte klimatskih činilaca na njih. Predusev Najbolji predusevi za strna žita, osim strnih žita, su oni čije se ubiranje završava najkasnije tokom treće dekade septembra. Analiza zemljišta Da bi se omog [...]

1409, 2022

NS seme sortiment ozimih strnih žita 2022.

Kako se bliži jesenja setva, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača razmišlja šta posejati uz optimalna ulaganja. Danas je svima potrebno nešto što je isplativo i traženo, a to su svakako strna žita. U prolećnoj setvi strna žita su posejana na oko 800.000 hektara širom zemlje, a poljoprivredni proizvođači počinju sa pripremama za predstojeću setvu. Pored agrotehnike, jedan od ključnih faktora u [...]

3108, 2022

Sirak kao odlična alternativa kukuruzu

Kako su ovu proizvodnu godinu obeležili periodi ekstremno visokih temperatura i nedostatka padavina, mnogi poljoprivredni proizvođači nisu zadovoljni stanjem useva i ne očekuju visoke prinose, pa su počeli da razmišljaju o tome šta da seju da bi poljoprivredne kulture donele očekivane prinose i visok kvalitet. Sirak, suptropska biljka fiziološki bliska kukuruzu, a hemijskim sastavom bliža ječmu, p [...]

2908, 2022

Očekivanja na početku žetve suncokreta i kukuruza

Kako su poljoprivredni proizvođači na nekim parcelama počeli sa žetvom, polako dobijamo prve rezultate jarih biljnih vrsta. Prve požnjevene parcele su na peskovitim terenima gde je bilo malo padavina, pa su zabeleženi prinosi od oko 600 kilograma po jutru, dok se na parcelama gde je bilo više padavina očekuju i veći prinosi. Vremenski uslovi nepovoljno su uticali na sve jare biljne vrste, ali će s [...]

2607, 2022

Trenutno stanje kukuruza na parcelama širom Srbije

Tropsko leto nagoveštava da će ova godina biti jedna od najtežih u ratarskoj proizvodnji. Početak vegetacije kukuruza je praćen je sušom, gotovo bez zaliha zimske vlage, potom je usledila smena toplog i hladnog perioda, a u junu i julu su zabeležene ekstremno visoke temperature, koje će uticati na rod. Kukuruz, koji je ove godine posejan na preko 900.000 hektara širom naše zemlje, važi za toplolju [...]

Go to Top