Setva nas očekuje za oko tri nedelje i već vidimo da će ova godina početi sa ozbiljnim kalkulacijama i pronalaženjem optimalnih ulaganja. Cena proizvodnje kukuruza je porasla i pitamo se da li u takvim uslovima ići na vrhunsku agrotehniku ili pokušati nešto uštedeti.

Ono što znamo, a potvrđuju i stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, jeste da ukoliko ne uložimo u punu agrotehniku, ne možemo ništa ozbiljno ni da očekujemo. Troškovi proizvodnje jesu visoki, ali trenutno nam “ide na ruku” cena zrna kukuruza na produktnoj berzi.

Ovih 10 koraka doneće vam stabilnu i sigurnu proizvodnju kukuruza, a samim tim i očekivani prinos:

1. Agrohemijska analiza zemljišta
Neophodna je da kako bismo znali kakvog je kvaliteta zemljište i koje komponente i u kojim količinama ga mogu poboljšati.

2. Jesenje đubrenje
Kada znamo koliko hraniva imamo u zemljištu, neophodno je dodati određene količine makroelemenata fosfora i kalijuma u stopostotnom iznosu, a azota otprilike od 30% do 40%.

3. Jesenje oranje u novembru
Jesenje oranje potrebno je izvšiti do sredine, eventualno do kraja novembra.

4. Zatvaranje brazde
Brazdu je potrebno zatvoriti čim vremenske prilike dozvole, sačekati povoljan momenat.

5. Odraditi predsetvenu pripremu
U predsetvenoj pripremi ne zaboravite da dodate ostatak azota koji ste planirali. Predsetvena priprema se radi da bi se stvorio rastresiti površinski sloj zemlje u koje se seje seme i koji će mu omogućiti nesmetano klijanje i nicanje. Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u proleće, kada se površina zemljišta prosuši (ako je osnovna obrada obavljena u jesen). Za ovo su potrebne lake mašine, nikako teškim oruđima i tanjiračama. Moramo voditi računa i o tome da su parcele čiste od korova, jer oni nose sa sobom i vodu i hraniva iz zemljišta.

6. Izabrati deklarisano seme kukuruza
Znamo koliko je važno odabrati pravi sortiment koji će nam doneti visoke prinose, a samim tim i finansijsku dobit. Obzirom na sve klimatske promene i trend da sve više padavina imamo u vanvegetacionom periodu, poželjno je birati nešto raniji sortiment – FAO grupe 300, 400 i 500. Stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo usaglasili su se da je FAO grupa 450 veoma produktivna, kada govorimo o najnovijim hibridima NS seme. Daje iste prinose kao FAO 600, ali cveta ranije i izbegava onaj najtopliji period, a stiže i ranije za žetvu. Sve više su nam potrebni hibridi koji mogu da prežive u ovim izmenjenim uslovima spoljašnje sredine. Novi NS seme hibridi kukuruza upravo su stvoreni tako da daju visoke prinose, a nisku vlagu.

Pored suše, sve češća su i olujna nevremena, koja prave veliku štetu na njivama. Nedaleko od Novog Sada, prošle godine bio je postavljen makroogled sa hibridima kukuruza svih kompanija. Dogodilo se jako olujno nevreme i ceo atar je bio zgažen, kao da je valjak prešao preko njega. Samo su neki hibridi stojali i nije pala nijedna biljka. Ispostavilo se da nisu polegli jedino novosadski hibridi. Zato je važno da kukuruz ima veoma kvalitetno stablo i korenov sistem, sa nisko formiranim klipom, jer sve to utiče na arhitekturu biljke i njeno težište, a samim tim i na tolerantnost prema poleganju.

Izdvojićemo nekoliko NS seme hibrida kukuruza koji su se odlično pokazali, a registrovani su i u Evropskoj Uniji i predstavljaju sortiment vredan pažnje:

FAO 360 – NS 3022

FAO 450 – NS 4000 (novo iz serije 1000)

FAO 600 – NS 6000 (novo iz serije 1000)

FAO 660 – NS 6030

Focus Ultra hibrid – NS 5041 Ultra, a tu su i NS 444 Ultra i NS 640 Ultra.

Uvek je pravi izbor da sejemo domaće seme. Za sve stručne savete možete se obratiti stručnjacima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U svakom trenutku dobićete kompletnu podršku, od pripreme, do setve i žetve. Ceo NS seme sortiment možete pogledati ovde, a možete kontaktirati i regionalne predstavnike Instituta.

7. Odrediti gustinu setve
Pravilna gustina useva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Pred samu setvu imaćemo mnogo jasniju sliku kakve su rezerve vlage i da li ići na optimalnu preporučenu gustinu setve ili će se morati redukovati. Imajući u vidu rezerve zimske vlage koje će ove godine verovatno biti manje, još uvek ostaje otvoreno pitanje sa kojom gustinom setve treba ići.

8. Odrediti pravi momenat za početak setve
Treba gledati kalendar, ali on je samo okvirna stvar. Veoma je važno da pratimo stanje naše parcele i sami odredimo momenat za početak setve. Neophodno je imati u vidu da setveni sloj, u koji se polaže seme, mora biti zagrejan na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Ovo se uglavnom dogodi u prvoj nedelji aprila. Preporuka stručnjaka je da se sa setvom ne žuri i ne eksperimentiše, imajući u vidu sve troškove proizvodnje. Potrebno je biti strpljiv i sačekati pravo vreme. O prednostima i nedostacima rane setve kukuruza možete pročitati ovde.

9. Sejati na pravoj dubini zemljišta
Površinski setveni sloj u koji se seje seme je na većini parcela dubine od 5 do 7 cm. Stručnjaci upozoravaju da se ne seje dublje, da bi se tragalo za vlagom, jer se to ispostavilo kao pogrešno razmišljanje i nije dalo dobre rezultate.

10. Imati dobru mehanizaciju – preciznu sejalicu
Osnovni preduslov za uspešnu setvu kukuruza je broj biljaka po jedinici površine. Sa kvalitetnom mehanizacijom u startu ćete obezbediti najbolji mogući sklop. Ako su biljke pravilno raspoređene i imaju dovoljan vegetacioni prostor, daće svoj pun proizvodni potencijal. Za to se koriste precizne sejalice.

Nakon setve, osnovna mera borbe tokom vegetacije je suzbijanje korova i međuredna kultivacija. Više o međurednoj kultivaciji pročitajte ovde.

 

Dodatni saveti:

  • Svaki korak koji prethodi setvi, ali i nakon setve veoma je važan kako bi se postigao pun potencijal prinosa,
  • Uvek je bolji izbor primeniti punu agrotehniku, koja omogućava visok potencijal za prinos i finansijsku dobit,
  • Preporuka je držati se proverenog sortimenta, ali uvoditi i novi koji će odgovoriti izazovima klimatskih promena,
  • Na velikim gazdinstvima poželjno je kombinovati nekoliko hibrida različitih FAO grupa, jer se tako odlično dopunjuju,
  • Ukoliko primetimo da travne korove ne možemo suzbiti ni upornim tretiranjem, preporuka je sejati Focus Ultra hibride sa DUO sistemom – „2 u 1“ – i visok prinos i njiva očišćena od travnih korova,
  • Tehnologija proizvodnje, klimatski uslovi i pravilan izbor hibrida su najznačajniji faktori uspešne proizvodnje kukuruza.

 

Za sve stručne savete, poljoprivredni proizvođači uvek mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.