Agrotehničke mere u proizvodnji soje nakon obilnih padavinaNakon obilnih padavina koje su obuhvatile celokupnu teritoriju Srbije, neophodno je što pre izvršiti međurednu kultivaciju useva soje, čim se može ući u parcele. Na mnogim parcelama je u kraćem ili dužem vremenskom intervalu bio prisutan zastoj vode. Velika količina padavina je dovela do istiskivanja vazduha iz zemljišta, te je neophodno izvršiti razrahljivanje površinskog sloja zemljišta radi aeracije. U narednom periodu treba posvetiti pažnju i borbi protiv korova kojima vremenske prilike pogoduju.

Agrotehničke mere u proizvodnji soje nakon povlačenja vode sa parcela obuhvaćenih poplavama

Na područjima obuhvaćenim poplavama i parcelama sa dužim zastojem vode, nakon povlačenja vode i prosušivanja zemljišta neophodno je izvršiti obradu površinskog sloja, odnosno kvalitetno pripremiti setveni sloj i pristupiti presejavanju sa ranim sortama soje. Veoma je bitno da setveni sloj bude iste dubine, poravnata površina parcele, kako bi se stvorili uslovi za ujednačeno klijanje i nicanje, te kako bi se smanjili gubici u žetvi soje. Početkom juna još uvek se mogu sejati srednje rane sorte soje 0 grupe zrenja, a nakon 10. juna preporučuje se setva ranih sorti soje, 00 grupe zrenja. Veoma rane sorte soje, 000 grupe zrenja mogu se sejati do 05. jula, odnosno kao postrni usev, ali se ovakva setva preporučuje samo na parcelama gde postoji mogućnost navodnjavanja. Pri presejavanju soje, pored sortimenata odgovarajuće dužine vegetacionog perioda, neophodno je voditi računa i o prethodnom usevu, odnosno primenjivanim herbicidima u prethodnom periodu, kako se ne bi javili neželjeni efekti pri klijanju i nicanju soje.

Odeljenje za soju

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad