analiza-zemljistaBez dobrog poznavanja svih komponenti poljoprivredne proizvodnje ne mogu se očekivati najbolji rezultati. Provera plodnosti i analiza zemljišta su bitni preduslovi za dobar rod na parceli.

95% hrane direktno ili indirektno se proizvodi na zemljištu, dok samo 5% potiče iz vodenog ekosistema. Ovaj podatak jasno govori koliko smo vezani za zemljište, koje globalno gledano prate degradacioni procesi, odnosno sve je manje obradivih površina. Razlozi za to su brojni, a najopasniji proces degradacije zemljišta na tlu Vojvodine ogleda su u smanjenju sadržaja organske materije.

Dr Jovica Vasin, rukovodilac laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju ističe da negde od sedamdesetih godina prošlog veka  zelenom revolucijom uvođenja hemikalija u poljoprivredu, čime su značajno povećani prinosi, nije uvedeno ništa negativno.

Međutim, ono što je negativno je smanjena upotreba organskih đubriva. Dr Jovica Vasin navodi da kod agronoma postoji izreka da se mineralnim đubrivima hrani biljka, a organskim đubrivima i biljka i zemljište. Organskim đubrivima se popravlja struktura, a preko toga vodni, toplotni i vazdušni režim zemljišta.

Zemljište koje ima visok sadržaj organske materije će u toku letnjih suša u dužem periodu biljkama obezbeđivati vodu, za razliku od zemljišta osiromašenog organskom materijom. Zemljišta koja imaju normalan sadržaj organske materije omogućavaju biljkama da prežive do sledećih padavina i bez navodnjavanja. S obzirom na to da navodnjavamo male površine, moramo razmišljati i o suvom ratarenju koje je karakteristično za  uslove koji su već sada zavladali i koje će nas čekati u budućnosti. Jedno od rešenja je đubrenje organskim đubrivima, odnosno podizanje sadržaja organske materije u zemljištu.

Analizom uzoraka zemljišta za potrebe kontrole plodnosti utvrđuje se ph vrednost zemljišta, sadržaj kalcijum karbonata, humusa, ukupnog azota, kao i sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalijuma. Kako bi rezultati analize bili što precizniji, stručnjaci ističu da je veoma važno pravilno uzorkovati zemljište. Suština je u tome da prosečan uzorak zemljišta koji u sebi sadrži više pojedinačnih uzoraka bolje predstavlja parcelu.

Dr Jovica Vasin ističe da je neophodno znati nekoliko osnovnih principa kako se uzorkuje zemljište, koji su tekstualno i slikovito prikazani na našem veb sajtu. Tu se poljoprivredni proizvođači mogu informisati kako pravilno da uzmu uzorak, jer je veoma bitno da  on bude pravilno uzorkovan i poslat u laboratoriju Instituta.

Uz dugu tradiciju rada i postignute rezultate, savremena akreditovana laboratorija za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo zauzima vodeće mesto na tržištu i daje značajan doprinos statusu Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.