Sve prednosti analize zemljišta

Bez dobrog poznavanja svih komponenti poljoprivredne proizvodnje ne mogu se očekivati najbolji rezultati. Jedna od bitnih komponenti je poznavanje zemljišta na kom će se obavljati proizvodnja. Provera i analiza zemljišta su bitan preduslov  za dobar rod na parceli. Analiza zemljišta pre setve daje proizvođaču bitne informacije kako da postavi proizvodnju u pravcu najboljih rezultata. Ukoliko se analiza radi u kasnijim fazama, biljke će predstavljati fizičku prepreku za meliorativne mere koje bi eventualno bile potrebne u odnosu na rezultate analiza i terenskih zapažanja.

Italijanska, svetski poznata kompanija „Ferero“, koja se bavi uzgojem i preradom lešnika, a koja posluje i u Republici Srbiji, od svojih komitenata – poljoprivrednika zahteva prethodno urađenu analizu zemljišta overenu od strane sertifikovane institucije. Naša laboratorija je opravdala poverenje stručnjaka kompanije “Ferero”.

Laboratorija za zemljište i agroekologiju pruža usluge terenskog obilaska parcela, uzorkovanja zemljišta i laboratorijskih analiza. Uz to, stručnjaci Instituta zaposleni u Laboratoriji za zemljište i agroekologiju, nakon urađene analize i provere zemljišta, pružaju i savetodavnu uslugu u pravcu najoptimalnijih rešenja za proizvodnju. Laboratorija radi sa privatnim licima, državnim i privrednim subjektima.

Primarna uloga Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je učešće u naučno-istraživačkim projektima. Tim vrsnih stručnjaka na čelu sa dr Jovicom Vasinim, rukovodicem laboratorije, najsavremenija oprema, sve potrebne akreditacije i ovlašćenja, garant su pouzdanosti i kvaliteta kako u naučnom radu tako i u komercijalnom radu sa komintentima.

Uz dugu tradiciju rada i postojanja, postignute rezultate, ali i po broju komitenata, Laboratorija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo zauzima vodeće mesto na tržištu i daje značajan doprinos statusu Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.