dr Vladimir MiklicLoši vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se žetva suncokreta privede kraju, iako se može reći da je ovo solidna godina za suncokret, u kojoj je prinos u prvoj polovini žetve dostigao blizu 3 t/ha. Gostujući u emisiji Otkos, rukovodilac Odeljenja za uljane kulture dr Vladimir Miklič je nešto niže prinose suncokreta u drugoj polovini žetve objasnio razvojem bolesti, pojavom ptica, osipanjem, poleganjem i neujednačenim sazrevanjem suncokreta. Na osnovu 80% do sada obranih površina može se načelno zaključiti da će ove godine biti dobar prinos suncokreta.

U okviru raznovrsne ponude suncokreta novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo ove godine se posebno istakao hibrid NS Oskar. Hibrid Sumo 1PR, koji je ove godine promovisan se pokazao jako dobrim i u pogledu prinosa i tehnologije gajenja. Izuzetno dobrim su se pokazali i hibridi NS Fantazija, NS Rimi PR, kao i hibridi otporni na plamenjaču. Jedan od najvećih problema u gajenju suncokreta je pojava volovoda. Postoje dva načina rešenja ovog problema kod nas, a to su gajenje otpornih hibrida (Sumo 2 OR) i primena Clearfield tehnologije (kontrola tretmanom).

Dr Miklič je naglasio da je ovogodišnja proizvodnja semena suncokreta dobra i da će solidni prinosi obezbediti dovoljnu količinu semena.

 

Kliknite na sliku da pogledate video prilog

Dr Vladimir Miklič: Suncokret – solidna godina