Sorta Zlatna

Pogodni vremenski uslovi, dovoljna količina vlage u zemljištu koja omogućava dobru pripremu i setvu, kao i optimalan rok setve za uljanu repicu od 25. avgusta do 20. septembra ukazuju na pravi trenutak za setvu ove popularne ozime biljne vrste. Budući da je uljana repica biljna vrsta koja zahteva dobro pripremljene mašine za gajenje, pozivamo dobre poznavaoce poljoprivredne prakse i organizatore proizvodnje da što pre potraže seme ozimih sorti uljane repice (Zlatna i Zorica) koje Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu izdvaja iz svoje široke palete semena ratarskih i povrtarskih useva. Individualni proizvođači mogu kupiti seme ovih sorti u distributivnom centru na Rimskim šančevima, a pravna lica preko komercijalne službe Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.


Prednosti gajenja uljane repice


Uljana repica je idealan predusev za gotovo sve ratarske i povrtarske vrste. Ozima je biljna vrsta i zahvaljujući tome izbegava visoke temperaturne šokove i eventualnu sušu u letnjem periodu. Oplemenjivači novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo stvorili su sorte velike adaptabilnosti na naše klimatske uslove, tako da se stablo ne formira u jesen iako temperatura bude visoka, a ujedno su rezistentne na niske temperature u zimskom periodu mirovanja.

Zlatna je sorta ozime uljane repice, iz grupe “0”, sledećih karakteristika:

  • Masa 1000 semena je 3,9 g.
  • Dužina vegetacije je 284 dana.
  • Visok potencijal za prinos semena – preko 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
  • Dobro podnosi niske temperature.
  • Ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ceđenja za ishranu domaćih životinja.

 

Zorica je nova sorta ozime uljane repice, iz grupe “00”, sledećih karakteristika:

  • Masa 1000 semena je 4,2 g.
  • Dužina vegetacije je 279 dana.
  • Visok genetski potencijal za prinos semena – preko 4,7 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 46%.
  • Dobro podnosi niske temperature.
  • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, a ostaci posle ceđenja za ishranu domaćih životinja.
Sorta Zorica

Sorta Zorica

Uljana repica daje najbolje prinose na dubokim, plodnim karbonatnim zemljištima, ali ono što je izdvaja od mnogih ratarskih useva su rentabilniji prinosi na marginalnim poljoprivrednim zemljištima. Žetva uljane repice se obavlja polovinom juna. Samim tim, prvi prihodi poljoprivrednim proizvođačima stižu upravo gajenjem ove kulture. Uljana repica je poznata kao izuzetna medonosna biljka. Prema literaturnim navodima, u povoljnim godinama sa jednog hektara se može dobiti i preko 100 kg meda. Med od uljane repice po kvalitetu pripada prvoj klasi. Pored proizvodnje meda, za pčelare je uljana repica interesantna i kao prvi bogat izvor polena za jačanje pčelinjih društava. Med i polen se koriste i u farmaceutskoj industriji za spravljanje lekova koji se koriste za preventive i lečenje mnogih oboljenja.

 

U poslednje vreme je sve veće interesovanje poljoprivrednih proizvođača za proizvodnju uljane repice u sistemima organskog tipa proizvodnje. Preliminarni rezultati ogleda istraživača novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao i podaci dobijeni od proizvođača koji se bave proizvodnjom uljane repice, ukazuju da je realno očekivati dobar prinos i kvalitet upotrebom NS sortimenta uljane repice u organskoj proizvodnji. Dobijeno seme koristi se za proizvodnju hladno ceđenog ulja uljane repice, kao i za ishranu domaćih životinja. Deo proizvodnje uljane repice se koristi za dobijanje biodizel goriva.


Ističemo da je…


Upotreba zdravog semena uljane repice neophodna radi smanjenja štetnog uticaja nekih gljiva (Leptosphaeriamaculans, Alternariabrassicae) koje se prenose zaraženim semenom. NS-sorte uljane repice se odlikuju visokom tolerancijom na pomenute patogene. Primenom osnovnih agrotehničkih mera (zdravo seme, gajenje tolerantnih sorti, plodored, zaoravanje žetvenih ostataka) očekivano je da duži niz godina ne bude većih problema posmatrano sa fitopatološkog aspekta. Pridržavanjem saveta stručnjaka novosadskog Instituta u vezi sa tehnologijom proizvodnje uljane repice nema ekonomski opravdane potrebe za hemijskim tretiranjem useva protiv parazitnih gljiva.

 

Na svetskom tržištu vlada sve veća potražnja za semenom uljane repice kao sirovinom za prerađivačku industriju. Realno je očekivati da će uljana repica u setvi 2014/2015. privući više pažnje poljoprivrednih proizvođača Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima dovoljne količine semena visokog kvaliteta ozime uljane repice sorti Zlatna i Zorica. Za prolećnu setvu u prodaji će biti seme jare sorte Jovana.