konoplja-sirovinaIndustrijska konoplja je red jednogodišnjih biljaka, koju odlikuje nizak nivo THC-a (ispod 0,3%) i jedna je od prvih kultivisanih biljki od koje se može proizvoditi više od 30.000 proizvoda, između ostalih bioplastika, papir i tekstil, a koristi se u građevinarstvu i prehrambenoj industriji, kao i za proizvodnju CBD (kanabidiol). Osnovna razlika između industrijske i indijske konoplje (marihuane) je nizak sadržaj THC-a koji ima industrijska konoplja za razliku od marihuane. Zemljište u Vojvodini i Pomoravlju, prema mnogim pokazateljima i iskustvima, predstavlja područje koje je najpovoljnije za uzgoj konoplje u Evropi. Međutim, zbog restriktivnog i nejasnog zakonodavnog okvira, uzgoj industrijske konoplje i njenih proizvoda i ekstrakata i pored određenih pomaka je u izrazito nepovoljnoj situaciji u poređenju sa EU, SAD, Kinom i Indijom gde se ubrzano razvija.

Vraćanje industrijske konoplje na polja širom zemlje moglo bi da ima pozitivan uticaj na trenutnu ekološku situaciju, razvoj poljoprivrede, industrije, medicine i privrede uopšte.

Konoplja posejana na jedan hektar daje biomase koliko pet hektara šume. Ona u svojoj vegetaciji upija pet puta više ugljen-dioksida. Ako bismo oko gradova koji su zagađeni smogom zasejali njive sa konopljom, vrlo brzo bismo se rešili smoga.

Do pre nekoliko decenija konoplja je bila redovan deo ljudske ishrane. Živina i stoka su se hranili semenom, lišćem i cvetovima konoplje, te je u mesu i mlečnim proizvodima uvek bilo dovoljno bitnih nutrijenata.

Konoplja na najdirektniji način podiže kvalitet uzgoja drugih poljoprivrednih kultura, jer dve godine uzgoja na jednoj parceli može da očisti zemljište do te mere da je moguće uzgajati organsku hranu.

Od konoplje mogu da se prave čak i kuće. Za sto kvadrata kuće koja odoleva vetru jačine 450 kilometara na sat i osmom stepenu Rihterove skale, potrebno je posejati oko šest hektara konoplje.

Sorte konoplje Helena i Marina, koje su nastale u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, nalaze se na svetskoj i evropskoj sortnoj listi. Seme konoplje iz novosadskog instituta se  izvozi od Kanade do Urugvaja.

Sastav poljoprivrednog zemljišta, geografski položaj i klima u našoj zemlji, kao i znanje i iskustvo stručnjaka iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo omogućavaju kvalitetan uzgoj konoplje kao nigde u svetu.