Kako se bliži setva najzastupljenije ratarske biljne kulture na njivama širom naše zemlje, stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju ističu ključne faktore za uspešnu proizvodnju kukuruza.

Kako je prošlu godinu obeležio veliki broj stresnih situacija, koje su kukuruz pratile od setve pa sve do žetve, jasno nam da ćemo morati da promenimo neke stvari u tehnologiji proizvodnje. Jedna od ključnih stvari za uspešnu proizvodnju kukuruza je izbor hibrida, jer koliko god tehnologija proizvodnje doprinosi ostavrenju dobrih rezultata, isto toliko doprinos i izbor hibrida. Prošla godina je pokazala da su se srednje rane grupe hibrida jako dobro izborile sa vremenskim neprilikama i da je prinos hibrida FAO grupa 350, 400, 450 pa čak i 500, 550 bio bolji od hibrida FAO grupa 600 i 650. Glavni razlog leži u tome što kasni hibridi imaju veću potrebu za vodom i cvetanje se odvija u najtoplijem delu godine. Kako takvi hibridi kukuruza imaju  kritične faze po pitanju vode i temperature, može doći do problema sa oplodnjom što dovodi do smanjenja prinosa, ističe dr Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

U godinama koje nam predstoje sve veći akcenat će biti na hibridima srednje rane grupe zrenja, od FAO grupe 300 do FAO grupe 500, eventualno 550.

U okviru NS seme sortimenta za predstojeću setvu od hibrida FAO grupa 300 do 550 izdvajamo NS 3022, NS 3023, NS 4000, NS 4006 i NS 5760.

Dobro poznati srednje rani hibrid NS 3022 može da se gaji kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu, sa potencijalom za prinos od 15 t/ha suvog zrna. NS 3023 može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže i kao postrni useva za proizvodnju silaže, sa genetskim potencijalom za prinos od preko 16 t/ha. NS 4000 je srednje rani hibrid izuzetne adaptabilnosti i stabilnosti prinosa, sa potencijalom za prinos od preko 16 t/ha. Može se gajiti kao osnovni usev za proizvodnju zrna i silaže ili postrni usev za proizvodnju silaže. NS 4006 je namenjen intenzivnim uslovima proizvodnje, mada odlične rezultate postiže i u manje povoljnim uslovima gajenja. Odlikuje ga odlična adaptabilnost i stabilnost prinosa. Potencijal za prinos je 16 t/ha suvog zrna. FAO grupi 550 pripada hibrid NS 5760, koji ima potencijal rodnosti preko 17 t/ha. Namenjen je za ranu berbu u klipu, a u povoljnijim godinama se može kombajnirati u zrnu.

Kako je velika potražnja za novosadskim hibridima kukuruza poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo da na vreme obezbede seme za predstojeću setvu, a za sve stručne savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju kako bismo zajedno i ove godine ostvarili odlične prinose i obarili rekorde.