Suncokret je jedan od glavnih izvora jestivog ulja i gaji se u mnogim delovima sveta. To je rentabilan usev, ima male zahteve jer dobro koristi vodu i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta, tolerantan je prema suši, a potiže i stabilne i relativno visoke prinose.

Na osnovu postignutih rezultata u masovnoj proizvodnji, kao i u mikroogledima u prethodnim godinama, stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo predlažu široku paletu NS seme hibrida suncokreta za setvu u 2020. godini.

Od visokoproduktivnih uljanih hibrida predlažu se:

NS Konstantin, NS Romeo, NS Fantazija, NS Oskar, kao i hibridi najnovije generacije: NS Kruna i NS Ronin, koji su genetski otporni na A, B, C, D i E rase volovoda (Orobanche cumana). Hibridi NS Fantazija, NS Duško, NS Romeo i NS Kruna su genetski otporni i na rase plamenjače prisutne kod nas.

Među Clearfield® hibridima izdvajaju se:

Rimi PR, Pegaz i NS Taurus, koji su genetski otporni na plamenjaču i Clearfield®Plus hibrid NS Smaragd CLP, koji je genetski otporan na plamenjaču i na A, B, C, D i E rase volovoda.

U Clearfield® sistemu proizvodnje, uz obaveznu primenu herbicida Pulsar® 40 ili Passat® kao i u Clearfield®Plus sistemu proizvodnje uz obaveznu primenu herbicida Pulsar® Plus, uspešno se rešava problem volovoda, kao i većeg broja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Među NS hibridima otpornim na herbicide iz grupe sulfonil urea (SUMO) preporučuju se:

Sumo 1 PR i Sumo 2 OR, kao i NS hibridi najnovije generacije Orfej i NS Sumo Sun, koji su genetski otporni na plamenjaču i na A, B, C, D i E rase volovoda. Ovim načinom proizvodnje, uz obaveznu primenu herbicida Express® 50 SX, uspešno se rešava problem većeg broja širokolisnih korova, čak i palamide.

U ponudi su i NS seme hibridi suncokreta za posebne namene. Za setvu krajem maja i u prvoj polovini juna trebalo bi odabrati ultra rani hibrid Dukat, koji je genetski otporan na A, B, C, D i E rase volovoda, kao i ultra rani hibrid najnovije generacije NS H 7749, koji je genetski otporan na plamenjaču i na A-F+ rase volovoda.

Za proizvode od jezgra suncokreta, preporučuju se hibridi najnovije generacije NS Leviathan, NS Garavi, NS Slatki i NS Gricko.

Visokooleinski hibrid Oliva, sa sadržajem oleinske kiseline preko 80 odsto, genetski je otporan na plamenjaču.

Za ishranu ptica preporučuje se hibrid Labud.

U grupi dekorativnih suncokreta preporučuju se Neoplanta, koja se odlikuje bordo bojom jezičastih cvetova i Heliopa, koja se odlikuje žutom bojom jezičastih cvetova.

Seme ima izuzetno visoke semenske kvalitete, tretirano je najkvalitetnijim fungicidima Apron + Maxim i pakovano u visokokvalitetne vreće od 70000 zrna (uljani hibridi), odnosno 50000 zrna (konzumni hibridi). Na vreći se nalazi i uputstvo za optimalan način setve.

Za organsku proizvodnju u ponudi je netretirano seme sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom.

Kompletnu ponudu NS seme hibrida suncokreta možete pogledati na sajtu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.