setva-uljane-repice-2021Na pragu smo još jedne setve uljane repice, samim tim poljoprivredni proizvođači treba da povedu računa o pravilnom odabiru pre svega deklarisanog semena. Na osnovu višegodišnjeg praćenja useva, stručnjaci iz Instituta  za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju smatraju da je optimalan setve uljane repice u agroekološkim uslovima Srbije između 25. avgusta i 20. septembra.

Jedan od ključnih faktora uspešne proizvodnje je izbor sorte, odnosno hibrida. Za predstojeću setvu u ponudi su tri hibrida i četiri sorte NS seme uljane repice.

Od hibrida uljane repice u ponudi su NS Ras, NS Vid i NS Pek. NS Ras je srednje rani hibrid, “00” tipa kvaliteta, sa visokim genetskim potencijalom za prinos. Sadržaj ulja je preko 45%, ulje je izuzetnog kvaliteta i može da se koristi za ishranu ljudi ili industrijsku preradu. Sačma i pogača mogu da se koriste i za ishranu domaćih životinja. NS Vid i NS Pek su novi hibridi uljane repice i u komercijalnoj upotrebi će se naći za predstojeću setvu. NS Vid je srednje rani hibrid, “00” tipa kvaliteta, izuzetno krupnog semena i visokog sadržaja ulja. Dobro podnosi i lošije uslove proizvodnje i odlično prezimljava. Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domaćih životinja. NS Pek  je srednje kasni hibrid, “00” tipa kvaliteta. Odlikuje se visokom stabilnošću prinosa, dobro se grana i efikasno koristi raspoloživa hraniva u zemljištu. Ulje po kvalitetu odgovara svim zahtevima za upotrebu u ishrani ljudi, kao i industrijsku preradu, a proteini koji nastaju nakon izdvajanja ulja su izuzetno vredna komponenta koncentrovanih hraniva za domaće životinje.

Od sorti uljane repice u ponudi su Zorica, Anna, Jasna i Zlatna. Zorica je ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe “00”. Poseduje visok genetski potencijal za prinos, a sadržaj ulja u semenu je oko 46%. Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Anna je ozima sorta tipa “00”. Poseduje visok genetski potencijal za prinos, sadržaj ulja u semenu je 45%, a proteina 22%. Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja. Jasna je ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe “00”. Poseduje visok genetski potencijal, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%. Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja. Zlatna je ozima sorta iz grupe “00”. Poseduje visok genetski potencijal za prinos, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%. Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja. Sve NS seme sorte uljane repice pogodne su i za organsku proizvodnju.

Poljoprivredni proizvođači za sve stručne savete i pomoć u izboru hibrida/sorti uljane repice mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.