Kako se bliži jedan od najvažnijih perioda za poljoprivredne proizvođače u toku godine, mnogi još uvek razmišljaju šta sve da poseju na svojim parcelama. Kako prethodna godina nekim ratarima nije donela očekivane rezultate, postavlja se pitanje šta treba da se nađe na njivama širom naše zemlje kako bismo imali dovoljno hrane za sve.

Sirak za zrno, biljna vrsta koju mnogi poljoprivredni proizvođači smatraju alternativom za kukuruz, počeo je da prelazi okvire alternative i iz godine u godinu se gaji na sve većim površinama. Poljoprivredni proizvođači smatraju da bi mogao da zameni tradicionalne biljne kulture s obzirom na veću otpornost sirka na sušu i visoke dnevne temperature.

Zbog specifične fiziologije i građe biljke, sirak odlično podnosi nepovoljni uticaj visokih temperatura i nedostatka vlage. Treba mu 40% manje vlage nego kukuruzu, a primena agrotehničkih mera je skoro ista kao kod kukuruza. Optimalan rok za setvu je sredina aprila.

Sirak ne samo što je otporniji na sušu i daje stabilne prinose, već je i zamena za kukuruz u ishrani stoke. U krmnim smešama gde se koristi kukuruz može se staviti zrno sirka. Osim zrnaša postoji i sirak metlaš, koji se koristi u industriji za proizvodnju metli, ali ima i nusproizvod koje se može koristiti u ishrani stoke.

U okviru NS seme sortimenta u ponudi su hibridi sirka zrnaša Alba i Gold, kao i sorte sirka metlaša Reform Prima.

Za sve stručne savete i informacije o ovoj biljnoj kulturi poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.