novicaInstitut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada spreman je, kao nikad do sada, za novu sezonu, novu setvu pšenice – količinom i kvalitetom semena. Svi parametri kvaliteta semena (energija klijanja, klijavost, masa 1000 zrna) su na izuzetno visokom nivou, izjavio je dr Novica Mladenov, naučni savetnik iz oblasti oplemenjivanja sa Odeljenja za strna žita novosadskog Instituta.

Za ovu godinu dr Mladenov ističe nekoliko činjenica koje su ujedno i ciljevi oplemenjivanja Instituta. Regioni gajenja pšenice se razlikuju i po klimatskim i po zemljišnim uslovima. To je jedan od kriterijuma po kojima Institut vrši odabir sorti za predstojeću setvu pšenice. Kao drugi kriterijum, dr Mladenov navodi varjabilne uslove iz godine u godinu, naročito u pogledu količine padavina, a kao treći, koji proizvođači često zapostavljaju, namenu pšenice.

Sortiment Instituta je prilagođen različitim upotrebnim vrednostima pšenice, prvenstveno za ljudsku ishranu (proizvodnja hleba, testa i raznih proizvoda od pšenice). NS seme karakteriše visok tehnološki kvalitet ne samo zbog našeg, već i zbog svetskog tržišta.

Preporuka sortimenta za 2016/2017.

Sorta Zvezdana, namenjena je za intenzivne uslove proizvodnje. Ima visoke zahteve prema normama đubrenja, pre svega azotom i fosforom, traži zemljišta dobrog kvaliteta. Jedna u nizu njenih agronomskih karakteristika je da je niža od drugih sorti, čvrste stabljike i otporna na poleganje, zbog čega se i predlaže za intenzivne uslove proizvodnje. Odličnog je tehnološkog kvaliteta – visoke zapreminske mase (hektolitarska masa), kao i čitavog niza pokazatelja koji determinišu tehnološki kvalitet, počevši od sadržaja proteina, sadržaja glutena, energije, broja padanja, pa sve do završne faze – pečenja hleba i vrednosnog broja sredine hleba.

Sorta Simonida je u protekle 3-4 godine najzastupljenija sorta. Od celokupnog sortimenta u Srbiji najviše pšenice je pod ovom sortom. Zašto baš ova sorta? Njene glavne karakteristike su:

  • Odličnog je tehnološkog kvaliteta. Svi parametri kvaliteta su dobro izbalansirani. Sorta tzv. poboljšivač. Sve kriterijume tehnološkog kvaliteta potvrdila je ne samo u našoj zemlji, već i u zemljama okruženja.
  • U ukupnom sortimentu u Srbiji je najranija sorta. Širenjem njenog gajenja, ne samo u Srbiji, već i u susednim zemljama žetva počinje sa “Simonidom”.
  • Adaptabilna sorta koja dobre rezultate daje u optimalnim rokovima setve, a male podbačaje ako se poseje čak i u prvoj dekadi novembra meseca. Ima manje zahteve u pogledu kvaliteta zemljišta i u pogledu normi đubrenja zbog čega se veoma proširila. Obezbeđuje stabilnost proizvodnje i u svim uslovima zadržava odličan tehnološki kvalitet.

…jer, na početku svega je seme. NS seme. Sa zrnom sve počinje i završava!