Uljana repica na poljima širom naše zemlje dobro napreduje uprkos strahu poljoprivrednih proizvođača da će setva koja je trajalo oko dva meseca i izmenjena klima negativno uticati na rod.

Saveti stručnjaka su da treba redovno obilaziti parcele i reagovati kada je usev prebujan ali i kada nema dovoljnu masu. Poljoprivredni proizvođači kada primete prebujan usev u fazi šest do osam listova treba da reaguju nekim od adekvatnih preparata za smanjenje bujnosti, dok drugi treba da vide šta uraditi u proleće sa onim usevima koji nisu bujni, prilagoditi prihranu na vreme, uraditi analizu zemljišta, najčešće Nmin metodom kako bi prihranili azotom kao nosiocem prinosa, navodi prof. dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Takođe, parcele treba redovno obilaziti i radi sprečavanja napada glodara. Uljana repica ima izuzetno slatke, ukusne listove koje miševi i voluharice vole da jedu, što se primeti po lozama. Poljoprivredni proizvođači treba da zatrpaju mamke u zemlju, kako ne bi došlo do smrti prirodnih predatora koji ako pojedu te mamke ili mrtve miševe mogu da uginu.

Glodari ne zadaju muke samo proizvođačima uljane repice, već i proizvođačima koji su posejali strna žita.

Neobično visoke dnevne temperature u oktobru i novembru pokrenuli i razvoj mikroorganizama i insekata koje donose bolesti pšenici i ječmu. Skoro svake setvene sezone pšenice imamo veliku brojnost lisnih vaši, cikada koji su inače vektori i koji prenose bolesti, pre svega virusna oboljenja kod ječma i pšenice. Nadamo se da ove bolesti neće zahvatiti veliki broj parcela kako bi usevi nastavili da se razvijaju.

Stručnjaci savetuju sve poljoprivredne proizvođače da redovno obilaze svoje parcele i na vreme reaguju kako bi zaštitili svoje useve. Za sve stručnje savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.