Mnogi ratari još uvek oklevaju da li sejati pšenicu ili čekati kišu. Poruke stručnjaka iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu su da ipak treba početi odnosno nastaviti setvu pšenice jer su vremenski ulsovi u ovoj godini specifični i za sad ne ometaju mnogo rad mehanizacije u polju.

Stara izreka kaže da je bolje da seme čeka kišu u zemljištu nego u džaku. Međutim prošle godine se pokazalo da je malo kasnija setva, krajem oktobra i počektom novembra, bila bolja u odnosu na setvu sa početka optimalnog roka, odnosno kraja prve dekade u oktobru. U narednih desetak dana najavljuje se ponovo porast temperatura, koje će u kombinaciji sa nešto većom vlagom u zemljištu omogućiti brzo nicanje i ukorenjavanje useva. Za dobro prezimljavanje pšenice neophodno je da biljke pre perioda mirovanja uđu u fazu bokorenja, odnosno da formiraju četiri do pet listova. Ukoliko se nastavi ovaj temperaturni trend, biljke će uspeti da nakupe odgovarajuću sumu temperatura i da se pravilno spreme za zimsko mirovanje. Upravo zbog toga proizvođači nisu mnogo zakasnili sa setvom pšenice, iako polako prolazi optimalni rok za setvu ove biljne vrste.

Veoma sušna i topla jesen prouzrokovala je da se setva pomeri do kraja oktobra, pa čak i da se nastavi i u prvoj dekadi novembra. Dr Radivoje Jevtić, rukovodilac Odeljenja za strna žita, napominje da kasniji rokovi setve krajem oktobra i početkom novembra ove godine mogu biti na nivou ranije oktobarske setve, upravo zbog kiše koja će omogućiti brže klijanje i nicanje semena pšenice.

Ove jeseni zasnovane su veće površine pod ječmom, što je znak jačanja stočarstva, ocenjuje dr Jevtić. Na velikom broju parcela ječam je već nikao i nalazi se u fazi prvog i drugog lista. Zbog toga je neophodno obilaziti useve i videti da li se na njima nalaze vaši, cikade i preduzeti odgovarajuće mere zaštite, naglasio je dr Jevtić.