Jedna od osnovnih mera u proizvodnji proteinskog graška u našim agroekološkim uslovima je zaštita od lisnih vaši (Aphidae) i graškovog žiška (Bruchus pisorum L.). Graškov žižak predstavlja najznačajniju štetočinu u usevu proteinskog graška, prezimljava kao imago i polaže jaja na tek obrazovane mauhune. Larva se kroz mahunu ubušuje u zrno i hrani se njegovim sadržajem, prolazi kroz stadijum lutke i izlazi kao imago. Lisne vaši se nalaze na naličju najmlađeg lišća i nanose direktnu štetu ishranom (hrane se listom graška) i indirektnu prenošenjem virusa.

 

Efikasna zaštita od graškovog žiška i lisnih vaši sprovodi se primenom insekticida u fazi samog početka cvetanja graška (kada je 5 – 10 % biljaka obrazovalo prvi cvet). Vreme kada se suzbija graškov žižak u našim agroekološkim uslovima najčešće se podudara sa vremenom pojave lisnih vaši. Primenjuju se insekticidi na bazi fasalona, lambdacihalotrina, deltametrina, bifentrina i alfacipermetrina. U uslovima hladnijeg i vlažnijeg vremena sa insekticidom primenjuje se i fungicid u cilju suzbijanja plamenjače (Petonospora pisi) i Bortritys sp.