Setva suncokreta još uvek traje

Površine pod suncokretom se iz godine u godinu povećavaju, ne samo u Srbiji već i širom sveta. Jedan od glavnih razloga je leži u tome što suncokret predstavlja jednu od najrentabilnijih ratarskih kultura, a očekuje se i rast cene ove uljarice.

Iako je sredina maja i istekao je optimalan agrotehnički rok, setva suncokreta je još uvek u toku. Postrna setva je poslednjih godina sve zastupljenija, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, u okviru sortimenta ima u ponudi hibride kratkog vegetacionog perioda koji traje od 90 do 95 dana.

Kod majske setve trebalo bi obratiti pažnju na ranostasnost izabranih hibrida, ali i činjenicu da suncokret ne podnosi monokulturu – na istoj parceli ne bi trebalo da se seje bar narednih pet godina.

Domaći hibiridi su adaptabilni na naše agroekološke uslove i mogu da se gaje na svim tipovima zemljišta, od černozema, ritske crnice, pa do peskovitog zemljišta, zbog njegovog specifičnog korenovog sistema koji prodire do dubine od čak 8 metara. U poređenju sa ostalim ratarskim kulturama, suša ima najmanje uticaja na suncokret, a NS seme hibridi su izuzetno prilagodljivi na naše agroekološke uslove.

Poljoprivredni proizvođači za postrnu setvu mogu da poseju ultra rane hibride – NS Dukat, koji predstavlja njihovog pouzdanog partnera poslednjih 15 godina i NS H 7749, najraniji i najnoviji hibrid.

Zbog nepovoljnih agroekoloških uslova tokom zime i proleća, očekuje se ranija žetva strnih žita, pre svega ječma, što predstavlja dobru priliku za postrnu setvu suncokreta. Za setvu do kraja maja i prvu dekadu juna, stručnjaci iz Instituta preporučuju NS Krunu i sumo hibrid Orfej, rane hibride koji donose visoke prinose.

U ponudi u Distributivnom centru, kao i kod naših distributera, nalaze se NS seme hibridi suncokreta za postrnu setvu.

Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.