Prošla je druga dekada oktobra, a setva pšenice nije daleko odmakla. Procena je da do danas nije ni približno ostvaren plan setve strnih žita u Republici Srbiji. S obzirom da je u međuvremenu sa mnogih njiva obran kukuruz i da smo dobili preko potrebnu kišu, stekli su se uslovi za pripremu zemljišta. Potencijalno, u oktobru se može, ako to vremenski uslovi dozvole, posejati bar još 100.000 do 150.000 ha.

Da li se treba bojati novembarske setve?! Poslednjih pet godina vremenski uslovi su bili takvi da skoro nije bilo značajnih razlika u prinosu između oktobarske setve i setve u prvoj dekadi novembra sa sortama koje tolerišu ovaj kasniji rok. Domaće sorte Renesansa, Simonida, Dragana i NS 40S su genotipovi koji dobro podnose kasniji rok i mogu se slobodno sejati do polovine novembra. I u takvim rokovima setve navedene sorte su u ovogodišnjoj žetvi ostvarile vrhunski prinos i kvalitet zrna, a što je još bitnije – od ovih sorti još uvek ima semena na tržištu.

Pogodne temperature u drugoj polovini novembra i početkom decembra mogu omogućiti dobar rast i razvoj pšenice do ulaska u zimu. S obzirom da se u nastupajućoj jesenjoj sezoni predviđaju temperature iznad višegodišnjeg proseka uz povremene kiše, to ide u prilog činjenici da setvu pšenice treba nastaviti i da se čak i od kasnije setve može očekivati potencijalno dobar rod.

Od 25. oktobra do 5. novembra setvenu normu NS sorti pšenice treba povećati za 5-10%, a ukoliko sejemo posle 5. novembra za 15%, tj. setvu obaviti sa 250 – 280 kg/ha u zavisnosti od sorte i mase 1000 zrna. Iako navedene sorte maksimalne prinose ostvaruju u optimalnom roku setve, setva u narednom periodu sa gore navedenim sortama, uz primenu adekvatnih doza NPK đubriva i obaveznim valjanjem nakon setve, nije značajan rizik za buduću vegetacionu sezonu, a prinos će u većoj meri zavisiti od prihranjivanja u zimu i proleće, zaštite od bolesti, padavina u martu i aprilu, itd.

Setvom domaćih sorti smanjuje se rizik za uspešnu proizvodnju jer su čak i pri setvi u optimalnom roku naše sorte ranostasnije u odnosu na konkurenciju.