Na parcelama na kojima je setva obavljena u optimalnom roku, suncokret se nalazi u fazi butonizacije. Ovog proleća bilo je ponegde manjih problema sa fitotoksičnošću pojedinih herbicida, što je, uglavnom, uzrokovano spoljnim faktorima. Takođe, kao i svake godine, bilo je manjih šteta od zečeva i insekata. Ono što je karakteristično za ovako promenljivo vreme tokom proleća je pojačan napad plamenjače. Najbolji način borbe protiv ovog patogena je gajenje otpornih hibrida. U novosadskoj paleti otpornih hibrida ima mnogo: Sremac, Duško, Rimi PR, Velja…

 

 

 

 

Na ovim divnim fotografijama je hibrid Duško, perjanica novosadske palete, na parceli gospodina Savice Amzirkova, proizvođača iz Kumana. Kao što se vidi, na parceli nema korova a ostvaren je i odličan sklop. Kod ovakvih proizvođača hibrid Duško ima sve preduslove da pokaže svoj puni potencijal. Podsetimo na to da je u ovaj hibrid uneta i otpornost na volovod tako da je pogodan za gajenje u celoj Srbiji.