Prošle godine u celom svetu pod suncokretom je bilo oko 28 miliona hektara, od kojih su čak tri miliona hektara zauzeli NS seme hibridi ili oni koji u sebi nose novosadsku genetiku. Dovoljan podatak o tome koliko je NS seme suncokreta cenjeno zbog svih svojih performansi. Slobodno možemo reći da se ovde radi o najboljem semenu suncokreta koje će svoj posao odraditi besprekorno.

Sa druge strane, na domaćim srpskim njivama uveliko se seje inostrano seme suncokreta. O  čemu se ovde radi? Da li je u pitanju samo nedovoljna obaveštenost ili je to samo uvrežena navika da sve inostrano smatramo bolje od domaćeg? Po pitanju novosadskih hibrida suncokreta sve to apsolutno ne stoji. Na svu sreću najveći i najsposobniji poljoprivredni proizvođači to dobro znaju i redovno seju NS seme suncokret.

U našoj zemlji je registrovano 233 hibrida ove uljarice. Polovina ovih hibrida je stvorena u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Tim izuzetno sposobnih oplemenjivača, semenara, agronoma, tehničara i radnika se svakodnevno stara da naš srpski suncokret bude najbolji.

Iako domaća proizvodnja suncokreta čini tek 1% svetske proizvodnje, što je površinski oko 280 000 hektara, Srbija spada među 10 najvećih svetskih proizvođača suncokreta, i po prinosima smo u evropskom vrhu sa oko 3 t/ha u proseku za celu Srbiju. NS seme hibridi suncokreta, njih preko 700,  registrovani su i gaje se u oko 25 zemalja sveta, istakao je dr Vladimir Miklič, rukovodilac Odeljenja za suncokret Instituta.

Kao što smo među prvima u svetu stvorili hibride suncokreta, tako i danas uvek prednjačimo u uvođenju novih tehnologija, pre svega kad se tiče otpornosti na pojedine herbicide. NS hibridi su stvoreni u Srbiji i najprilagođeniji su za naše agroekološke uslove. Obzirom da se seme suncokreta proizvodi u Srbiji, a naš Institut je institucija od nacionalnog značaja, vodimo računa o našim poljoprivrednicima i omogućavamo da novosadskog semena suncokreta uvek bude dovoljno za domaće potrebe, pri čemu postižemo da naše seme bude među najpovoljnijim i najdostupnijim na tržištu. Novosadski hibridi suncokreta, poput NS Krune i NS Ronina daju vrhunski prinos i kvalitet zrna. Ali to nije sve. Prošlogodišnja neočekivana iskustva sa superćelijskim olujama su pružila još jedan test za novosadski suncokret. Na njivama gde su sejani domaći hibridi, stabla suncokreta su pokazala veliku tolerantnost na poleganje, navodi dr Miklič. I više nego dovoljno razloga da novosadski suncokret, uprkos predubeđenjima da je „tuđe uvek lepše“, ponovo zavlada srpskim oranicama.

U okviru NS seme sortimenta za predstojeću setvu izdvajaju se hibridi NS Ronin, NS Kruna, NS H 8002 i NS H 8005.

NS Ronin je poljoprivrednim proizvođačima već dobro poznat srednje rani hibrid. Njegov genetski potencijal je preko 5,8 t/ha, sa sadržajem ulja od 48 do 50%, izuzetne tolerantnosti na sušu. NS Kruna je rani hibrid nove generacije sa genetskim potencijalom od preko 5,8 t/ha, sa sadržajem ulja od 46 do 48%, veoma nizak, izuzetne tolerantnosti na sušu i poleganje. NS H 8002 je srednje rani, sumo hibrid nove generacije, sa genetskim potencijalom od preko 5,5 t/ha, sa sadržajem ulja od 47 do 48%, izuzetne tolerantnosti na sušu i poleganje. NS H 8005 je srednje rani sumo hibrid nove generacije sa potencijalom za prinos od preko 5,5 t/ha, sa sadržajem ulja od 48 do 49%, izuzetne tolerantnosti na sušu i poleganje.

Imajući u vidu kvalitet novosadskog semena suncokreta, u predstojećoj setvi očekujemo veće površine pod domaćim hibridima ove uljarice širom naše zemlje. Zbog velike potražnje za NS seme hibridima suncokreta, poljoprivredni proizvođači treba da obezbede svoje seme na vreme, a stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo im stoje na raspolaganju za sve stručne savete, kako bismo i ove godine zajedno ostvarili odlične rezultate.

 

Detaljnije o svemu možete da čujete u intervjuu koji je dr Vladimir Miklič dao novinaru Đorđu Simoviću sa Radio Novog Sada.