NS SEME hibridi kukuruza za sve nameneKukuruz je naša vodeća ratarska biljna vrsta. Gaji se na oko 1,2 miliona hektara i zauzima veće površine od strnih žita, soje, suncokreta i šećerne repe zejedno, sa kojima se najčešće smenjuje u plodoredu. U klimatski povoljnim godinama, kao što je bila 2014. godina, u Srbiji se proizvede više od  6 miliona tona kukuruza ukupne vrednosti preko 700 miliona eura.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je jedan od začetnika modernog oplemenjivanja kukuruza u Srbiji. Institut je osnovan 1938. godine, a od 1953. godine se organizovano bavi oplemenjivanjem kukuruza. Moderno oplemenjivanje hibridnog kukuruza u Institutu je započeto na populacijama kukuruza koje su oko 500 godina gajene na našim prostorima pre nego što su uključene u oplemenjivačke programe.

Budući da su rasle u našim klimatskim uslovima, pod uticajem prirodne selekcije stvoren je jedinstveni tip kukuruza prilagođen našim uslovima gajenja. Bogato genetičko nasleđe iz prošlosti, organizovan rad na oplemenjivanju uz primenu savremenih metoda oplemenjivanja i kontinuitet u radu su rezultirali hibridima kukuruza  koji se odlikuju odličnom prilagodljivošću i visokim potencijalom za prinos zrna. U Institutu je do sada priznato oko 300 hibrida kukuruza koji se gaje u Srbiji i 20 zemalja sveta.

Pred svaku sezonu setve kukuruza postavlja se uvek isto pitanje: Koji hibrid odabrati za predstojeću setvu? Veliki broj faktora utiče na izbor hibrida, od kojih ćemo nabrojati samo neke: prirodni uslovi za gajenje (temperature, padavine, tip zemljišta), stanje zemljišta u pogledu zaliha zimskih padavina, namena proizvodnje i drugi. U zavisnosti od namene proizvodnje naša je preporuka:

Za rano suvo zrno – berba u zrnu: NS 3014, NS 3022, NS 4023, NS 4030 i NS 4051.

Za berbu u klipu: NS 5043, NS 5051, NS 6030, NS 6010, NS 6102, NS 7020, ZENIT.

Za silažu: NS 4015, NS 5010, NS 6043, NS 770 i TISA.

FOKUS ULTRA hibridi: NS 444 ultra i NS 640 ultra.

Za posebne namene: NS 609b i NS 620k.

 

 

ZA RANO SUVO ZRNO – BERBA U ZRNU

 

NS 3014 je srednje rani hibrid FAO 300 grupe zrenja. Daje dobar prinos i u manje povoljnim uslovima gajenja. Potencijal rodnosti je preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 40 t/ha silaže. Poseduje izraženu tolerantnost prema suši i dobru prilagodljivost različitim uslovima gajenja. Može se gajiti kao glavni usev u redovnoj setvi (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu. Dobar je predusev za pšenicu jer sazreva pre nastupanja optimalnih rokova za setvu pšenice. Idealan za vetrovite rejone istočnog Banata i teža zemljišta. Optimalni sklop oko 70.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

 

Tabela 1. Prinos zrna (t/ha) sa 14% vlage u zrnu ranih NS hibruda kukuruza FAO 300-400 grupa zrenja na 10 najboljih lokacija u 2014. god.
[table id=44 /]

 

Hibrid NS3022

Slika 1. Hibrid NS 3022

Hibrid NS4023

Slika 2. Hibrid NS 4023

NS 3022 je novi srednje rani hibrid kukuruza FAO 300 grupe zrenja za rano suvo zrno, pogodan za jednofaznu berbu kombajnom. Karakteriše ga visok prinos zrna i brzo odavanje vode iz zrna. Potencijal rodnosti je iznad 15 t/ha suvog zrna. Brzo otpušta vlagu nakon fiziološke zrelosti. Pri proizvodnji za zrno optimalno je 60.000-70.000 biljaka u berbi. U proizvodnim ogledima 2014. na više lokacija je bio rekorder u grupi zrenja sa prinosima 12-14 t/ha. Zbog kraće vegetacije pogodan je predusev za pšenicu.

NS 4023 je srednje rani hibrid, FAO 400 grupe zrenja, veoma visok potencijal rodnosti oko 15 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže. Može se gajiti kao glavni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu. Dobar je predusev za pšenicu jer na vreme oslobađa parcelu. Hibrid za intenzivnije uslove proizvodnje. U 2011. i 2014. godini je bio vodeći hibrid u mnogim proizvodnim ogledima. U proizvodnji za zrno, optimalni sklop oko 70.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu 5-10.000 biljaka više nego za zrno.

NS 4030 je srednje rani hibrid FAO 400 grupe zrenja sa visokim stepenom tolerantnosti prema suši. Poseduje visok genetski potencijal rodnosti, od preko 14 t/ha suvog zrna. Stabljika je niska sa nisko postavljenim klipom. Pogodan je za kombajniranje. Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu. Rano dozreva i dobar je predusev za pšenicu. Odličan u uslovima umerenog stresa izazvanog sušom. Optimalni sklop oko 70.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim uslovima gajenja.

NS 4051 je srednje rani hibrid FAO 400 grupe zrenja. Poseduje visok genetski potencijal rodnosti, preko 15 t/ha suvog zrna. Stabljika je niska sa nisko postavljenim klipom. Klip je krupan sa 18 redova zrna tipa zubana. Može se sejati kao glavni usev u redovnoj setvi za zrno i silažu i u postrnoj setvi za silažu. Uz visok potencijal za prinos zrna, ima osobinu da brzo otpušta vodu iz zrna nakon fiziološke zrelosti zrna. Pri proizvodnji za zrno optimalna gustina u berbi je 60.000-70.000 biljaka. Pogodan je predusev za pšenicu.

 

ZA BERBU U KLIPU

 

NS 5043 je srednje kasni hibrid FAO 500 grupe zrenja, sa visokim i stabilnim prinosima. Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže. Ima čvrsto stablo oko 270 cm visine. Klip je cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje. Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Dobar je predusev za pšenicu. Preporučuje se za sušnije i vetrovite rejone istočnog Banata i Srema. Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

 

Hibrid NS 5051

Slika 3. Hibrid NS 5051

Hibrid NS 6102

Slika 4. Hibrid NS 6102

 

NS 5051 je srednje kasni hibrid FAO 500 grupe zrenja, za visok prinos zrna. Ima čvrsto stablo oko 250 cm visine. Formira klip na oko 90 cm. Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje. Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Dobar je predusev za pšenicu. Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima. Pogoduje mu intenzivna agrotehnika. Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000. Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti.

 

Tabela 2. Prinos zrna (t/ha) sa 14% vlage u zrnu NS hibrida kukuruza FAO 500-600 grupa zrenja na 10 najboljih lokacija u 2014. godini
[table id=45 /]

NS 6010 je srednje kasni hibrid FAO 600 grupe zrenja. Hibrid za rekordne prinose i bolje uslove gajenja. Rekorder je po prinosu zrna od preko 18 t/ha suvog zrna u suvom ratarenju. Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže. Stablo je robusno, visine oko 275 cm. Klip je cilindričan sa 16 redova zrna. Zrno je izrazito krupno, duboko, tipa zubana žute boje. Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku. Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

NS 6030 je srednje kasni hibrid FAO 600 grupe zrenja. Karakteriše ga visok i stabilan prinos u svim ravničarskim rejonima. Pored visokih i stabilnih prinosa zrna daje visoke prinose silaže. Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju. Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna. Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna. Zrno je izrazito krupno, tipa zubana žuto-crvenkaste boje. Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogoduje mu ranija setva. Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima. Odlikuje se visokom tolerantnošću na sušu za svoju grupu zrenja. Jedan od najprinosnijih i najstabilnijih srednje kasnih hibrida kod nas. Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

NS 6102 je hibrid za visoke i stabilne prinose. NS 6102 je najraniji hibrid grupe zrenja FAO 600. Potencijal za prinos je iznad 17 t/ha suvog zrna. Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom i uspravnim i poluuspravnim listovima. Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova. Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta. Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogoduje mu ranija setva. Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima. Prilagođen je za uslove umerenog stresa usled suše i povoljne uslove proizvodnje. Bio je odličan u sušnoj 2012, prosečnoj 2013. i povoljnoj 2014. godini. Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima.

NS 7020 je srednje kasni hibrid, tolerantan na umereni stres izazvan sušom. Poseduje potencijal rodnosti iznad 17 t/ha suvog zrna. Listovi su uspravni, zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti. Stablo je ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju, stay-green. Klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna. Zrno je izrazito krupno, tipa zubana žuto-crvenkaste boje. Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogoduje mu ranija setva. Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima gajenja. Pogodan je za rejone sa umerenim stresom izazvanim sušom. Bio je među najrodnijim hibridima u sušnoj 2012. godini. Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima.

ZENIT je srednje kasni hibrid FAO 700 grupe zrenja. Daje stabilne i ujednačene prinose u svim ravničarskim rejonima. Poseduje potencijal za prinos iznad 17 t/ha suvog zrna. Zenit ima čvrsto, elastično stablo visine oko 280 cm, otporno prema lomu i poleganju. Klip je krupan, sa 16-18 redova zrna tipa zubana. Može se gajiti za zrno i silažu u redovnoj setvi isključivo kao glavni usev (nije za kasnu ili postrnu setvu). Pogodan je i za lošije uslove proizvodnje, teže tipove zemljišta i vetrovite rejone. Optimalni sklop oko 62.000 biljaka u berbi u povoljnim uslovima, odnosno, 55.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 10%.

 

Focus ultra tolerantni hibridi

Slika 5. Fokus Ultra tolerantni hibridi

DUO SISTEM – FOCUS® ULTRA TOLERANTNI HIBRIDI

 

Proizvođačima kukuruza u Srbiji će ove godine biti na raspolaganju dva hibrida tolerantna prema cikloksidimu (aktivnoj materiji u preparatu Focus® Ultra), to su NS 444 ultra i NS 640 ultra. Ovi hibridi ne spadaju u grupu genetički modifikovanih organizama. Hibridi NS 444 ultra i NS 640 ultra predstavljaju unapređene i genetički poboljšane verzije osnovnih hibrida NS 444, NS 640, kao i novi hibrid NS 5041 ultra. Genetičko poboljšanje se ogleda u tolerantnosti prema cikloksidimu, dok su ostala agronomska svojstva stabilizovana i fenotipski ujednačena.

Osnovna prednost ove tehnologije, odnosno hibrida „ultra“ u odnosu na osnovne verzije hibrida je u tome što omogućava efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u kukuruzu, kao što su zubača i pirevina, kao i sirka iz rizoma. Cikloksidim ne ograničava smenu useva posle kukuruza.

Focus® Ultra u cikloksidim tolerantnom kukuruzu nema ograničenja po pitanju vremena primene i faze porasta useva. Takođe ne postoje ograničenja u primeni u uslovima abiotskog stresa izazvanog sušom ili visokom temperaturom vazduha. Focus® Ultra herbicid ne proizvodi nikakvo fitotoksično dejstvo pri zajedničkoj primeni sa organofosfornim insekticidima (G. Malidža).

 

HIBRIDI ZA SILAŽU

 

Kukuruz je naša najvažnija biljka, ne samo za proizvodnju zrna (izvor ugljenih hidrata u stočnoj hrani), već i kabastne stočne hrane (silaža). Osnovni kriterijum kod izbora hibrida kukuruza za proizvodnju silaže je potencijal rodnosti biomase cele biljke (stabljika i klip zajedno). Za ovu namenu su pogodniji hibridi koji imaju visoko stablo, sa većim brojem listova, krupnim i dobro razvijenim klipom. Zbog toga su za siliranje pogodniji hibridi FAO 500-700 grupa zrenja od ranostasnih hibrida. Pored hibrida, na kvalitet silaže utiče stepen zrelosti kukuruza, odnosno, od stepena zrelosti zavisi sadržaj suve materije. Poznato je da se procenat suve materije povećava sa zrelošću kukuruza i najveći je u punoj zrelosti zrna. Najkvalitetnija silaža se sprema od useva kukuruza koji u ukupnoj masi sadrži 30% do 35% suve materije. Najbolji momenat za siliranje kukuruza (nezavisno od hibrida i FAO grupe zrenja) je kada se mlečna linija na zrnu kukuruza nalazi na jednoj trećini od vrha zrna. Tada cela biljka ima do 40% suve materije, sa udelom zrna u masi krme iznad 15-20% (Tab. 3).

 

Tabela 3. NS hibridi kukuruza za silažu
[table id=46 /]

 

Za pripremu kvalitetne silaže predlažemo ova četiri hibrida kukuruza, mada proizvođači neće pogrešiti ako izaberu bilo koji hibrid iz FAO 500-700 grupa zrenja. Ukoliko, iz bilo kojih razloga proizvođači odustanu od siliranja cele biljke i sačekaju punu zrelost kukuruza, mogu se skidati za zrno. Na ovom mestu iznosimo rezultate ispitivanja hibrida NS 5010, NS 6043, NS 770 i TISA tokom 2012-2014. godine Lako je uočljivo da svi imaju gotovo rekordne prinose zelene mase, između 64,0-69,8 t/ha, sadržaj suve materije između 35% i 45% i vrlo visok prinos suve materije 24,0 do 29,0 t/ha. Zajednička karakteristika naših hibrida kukuruza je da imaju krupan, dobro razvijen klip sa veoma krupnim zrnom. Udeo zrna u ukupnoj silo masi je iznad 20%. Otuda daju veoma kvalitetnu silažu što se vidi iz učešća suve materije u ukupnoj masi silaže. Što se tiče tehnologije gajenja, treba primeniti sve agrotehničke mere za intenzivnu proizvodnju, pošto usev za silažu treba da ima 10-15% biljaka više nego u proizvodnji za zrno istih hibrida. To znači da proizvodnji radi siliranja cele biljke treba obezbediti 60-70.000 biljaka po hektaru u berbi. Za povoljne uslove 70.000, a za manje povoljne 60.000 biljaka.

 

HIBRIDI ZA POSEBNE NAMENE

 

NS 609b ima endosperm bele boje. Po dužini vegetacije pripada FAO 600 grupi zrenja. Brašno od kukuruza belog endosperma se koristi u ishrani ljudi.

NS 620k je kukuruz kokičar. Daje kokicu odličnog kvaliteta.