Gajenje soje ima dugu tradiciju, započetu nekoliko hiljada godina pre nove ere. Značaj soji daje hemijski sastav zrna, u kome se nalazi oko 40% proteina i oko 20% ulja, odnosno više od 60% hranljivih materija.

Zbog mogućnosti upotrebe celog zrna, proteina i ulja, ona nalazi široku primenu ne samo u prehrambenoj, nego i u drugim granama industrije.

Izbor NS seme sorti soje

Sortiment soje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, predstavlja sinonim za stabilnost, prilagodljivost različitim uslovima gajenja, kao i potencijal za visoke prinose.

Sorte se međusobno razlikuju po dužini vegetacije, po reagovanju na agroekološke uslove i po hemijskom sastavu zrna.

Najbrojniji su genotipovi prve grupe zrenja, koji su i najpogodniji za gajenje u agroekološkim uslovima naše zemlje. Aktuelni NS seme sortiment soje I grupe zrenja uključuje sorte NS Apolo, NS Maksimus, Sava, Victoria, kao i nove sorte NS Ventis, NS Hogar i NS Kraljica.

Poslednjih pet godina, u I grupi zrenja ističe se sorta NS Apolo, koja se smatra standardom za ovu grupu zrenja i široko je rasprostranjena u svim proizvodnim područjima, a najzastupljenija je sorta ove grupe zrenja u Srbiji. Karakteriše je velika adaptabilnost i stabilnost u različitim uslovima gajenja. Odlikuje se i kratkom internodijom, velikim brojem mahuna po spratu i mogućnošću izrazitog grananja.

Sorte druge grupe zrenja odlikuju se izuzetno visokim genetskim potencijalom rodnosti, koji do punog izražaja dolazi u povoljnim agroekološkim uslovima. Pored standardne sorte Rubin, tu su i sorte NS Kolos, Venera i NS Fantast.

Sortu Rubin karakteriše povišen sadržaj proteina, a poseduje i najveći potencijal za dobijanje visokoproteinskog proizvoda od soje. Sorta NS Kolos je vrlo adaptabilna i stabilna. Robusna je i njena visina često prelazi 1,5 m, formira veliki broj spratova i mahuna po spratu. Prvi sprat se nalazi iznad 15 cm visine, što smanjuje žetvene gubitke na minimum.

Za aridnije regione, brdska područja i kasnije rokove setve, pogodne su sorte NS seme soje 0 grupe zrenja. Kraći vegetacioni period omogućava ovim sortama da delimično izbegnu nepovoljne uslove i formiraju zadovoljavajući prinos.

Aktuelni sortiment NS seme sorti soje 0 grupe zrenja čine: NS Atlas, NS Vulkan, Galina i Valjevka. Nove sorte NS Atlas i NS Vulkan odlikuju se izuzetno visokim potencijalom rodnosti i od njih se očekuje da u narednim godinama preuzmu primat u ovoj grupi zrenja. Sortu NS Atlas karakteriše i visok sadržaj ulja u zrnu i zadovoljavajući sadržaj proteina, pri čemu sojina sačma koja ostaje nakon ekstrakcije ulja ima standardni kvalitet.

Imajući u vidu cene sojinog ulja, ovakve sorte mogu imati veliki značaj u proizvodnji i preradi soje.

NS seme sorte soje 00 grupe zrenja, Merkur i Tajfun, prvenstveno su namenjene za setvu soje kao drugog useva, posle graška i ječma, s tim što se Merkur može uspešno gajiti i posle žetve ranijih sorti pšenice. Sortiment je dopunjen sortom Fortuna koja ima povišen sadržaj proteina u zrnu, te predstavlja interesantnu sortu sa aspekta prerađivačke industrije.

NS Kaća i Favorit su NS seme sorte soje iz 000 grupe zrenja. Odlikuju se visokim sadržajem proteina u zrnu, koji može biti i preko 44%. Ove sorte predstavljaju odličnu osnovu za dobijanje veće količine proteina po jedinici površine, uz poštovanje agrotehničkih mera.

Izdvajamo sorte NS Ventis, NS Hogar i NS Kraljica, kao sorte tolerantne na nedostatak vode i visoke temperature.

Za ostvarivanje stabilnog prinosa soje, neophodno je poznavati osobine i zahteve pojedinih sorti, klimatske uslove u regionu gajenja, kao i fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta, te primeniti odgovarajuću agrotehniku.

Treba imati u vidu i da visoka i stabilna proizvodnja počinje upotrebom kvalitetnog semena. Na semenu se ne sme štedeti i jedina sigurnost proizvodnje se može postići upotrebom deklarisanog semena.

Kompletan sortiment NS seme sorti soje, opise i preporuke za gajenje možete pogledati na sajtu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.