Ovogodišnja žetva sirka metlaša je uspešno završena u svim regionima gde se ova industrijska biljka gaji. S obzirom na nepovoljne agroklimatske uslove koji su pratili ovogodišnju sezonu, sirkari mogu da budu zadovoljni u pogledu prinosa, a metlari u pogledu kvaliteta metlice. Prosečni prinosi se kreću na nivou 2-4 tone neovršene metlice po hektaru u zavisnosti od regiona gajenja. U severnom regionu (Senta – Bačka Topola – Kanjiža) su zabeleženi nešto niži prinosi dok su u južnom regionu (Bački Petrovac – Selenča – Pivnice) prinosi viši pre svega usled nešto bolje oplodnje i većeg prinosa zrna.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad će u ponudi za setvu sirka metlaša 2013. godine imati deklarisano seme sorti Reform i Prima.

Starija sorta Reform je već dobro poznata proizvođačima sirka metlaša pošto se radi o izuzetno prinosnoj i stabilnoj sorti sa metlicama izuzetnog kvaliteta. Ova sorta je i ove godine zauzimala najveći deo površina pod sirkom metlašem i pokazala se kao veoma tolerantna prema visokim temperaturama i nedostatku vlage, što je bila osnovna karakteristika ovogodišnje sezone.

Nova sorta Prima se po osnovnim karakteristikama prinosa i kvaliteta ne razlikuje mnogo od sorte Reform. Njena osnovna osobina je to što u poređenju sa Reformom ima vegetaciju kraću za 7-10 dana. Gajenjem ove sorte se sa jedne strane ne gubi na prinosu i kvalitetu, a sa druge strane se produžuje period žetve, čime se izašlo u susret zahtevima proizvođača. Zahvaljujući ovome sorta Prima zauzima sve značajnije mesto u sistemu proizvodnje sirka metlaša kod nas.

Među osnovne karakteristike sorti Reform i Prima spada randman (udeo ovršene u ukupnom prinosu neovršene metlice sa semenom) od 30-35%, dužina metlice od preko 60 cm i slama izuzetne finoće, tako da one predstavljaju odličnu sirovinu za metlarsku industriju.