jevta-2U skladu sa sloganom Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada: „Spremam se za setvu, sada odlučujem kakav će prinos biti – jer na početku svega je seme – NS seme“, pravi je momenat da se preispitamo šta od brojnih predsetvenih agrotehničkih operacija još nismo uradili. Osim kvalitetnog semena, veoma važan korak u procesu proizvodnje i pripreme semena za setvu je i njegovo tretiranje. Seme koje nije tretirano određenim preparatima u određenim uslovima često može da ne prouzrokuje veće štete i da nema posledica. Međutim, po rečima dr Radivoja Jevtića, rukovodioca Odeljenja sa strnih žita novosadskog Instituta, u slučaju pojave glavnice korišćenjem netretiranog, tzv. semena sa „tavana“, mogu se javiti ogromni gubici u proizvodnji.

Osim toga, neuporedivo je da li proizvođači sami tretiraju ili kupuju tretirano seme. Stručno tretirano seme podrazumeva da je sredstvo kvalitetno i podjednako naneto na svako seme, tako da svako dorađeno seme dobije istu količinu aktivne materije. Preparat sa odgovarajućom aktivnom materijom primenjuje se na osnovu zdravstvenog stanja useva sa koga se uzima seme, odnosno na osnovu patogena koji su bili prisutni u toj proizvodnoj godini. Kvalitetna i dobra dorada često dolazi do izražaja već u početnim fazama. Takvo seme brže niče, dobija šansu da izraste u normalnu i zdravu biljku koja dobro bokori, bolje prezimljava, spremna da se u proleće odupre napadu svih parazita i koja će dati zrno sposobno da istrpi razne stresove koji ga nakon setve čekaju, izjavio je dr Jevtić. Ukratko, poruka i preporuka proizvođačima je da kupuju deklarisano seme. Cena deklarisanog semena je ove godine izuzetno povoljna, a upotrebom takvom semena znatno se smanjuje rizik proizvodnje i postiže se dobar rod.

Veoma važan segmet u proizvodnji svakog useva pa i pšenice je pravi odabir sortimenta. Kod pojedinih sorti pri visokim intenzitetima zaraze dolazi do značajne redukcije prinosa. Međutim, dr Jevtić pouzdano tvrdi da kod pojedinih NS sorti i pored visokog intenziteta zaraze ima mnogo manje gubitaka, što je i dokazano u eksperimentalnom ogledu svih sorti koje se gaje na teritoriji Srbije. Kod sorti koje su tolerantne na patogene, gubici merenjem prinosa su mnogo manji.

Gde i kako proizvođači mogu da dođu do NS semena?

Seme Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada je ove, kao i svih ranijih godina, visokog kvaliteta. NS seme može da se nabavi u svim bolje snabdevenim poljoprivrednim apotekama, kod distributera, a određena količina i u distributivnom centru Instituta na Rimskim šančevima, po veoma konkurentnim cenama.

„Proizvođači, sejte deklarisano seme, proverenog kvaliteta, kupljeno kod proverenih proizvođača i dorađivača semena. Iskoristite ovu izuzetno povoljnu godinu i povećajte setvu deklarisanog semena. Dobićete vrhunske prinose i dobar kvalitet!“, kratka je i jasna poruka dr Radivoja Jevtića pred setvu.