Temperatura

 

NS-Futoški kupus ima najmanje tri meseca za svoj rast i razvoj. To su dve dekade jula, avgust, septembar i prva dekada oktobra. U Vojvodini oktobar ima srednju dnevnu temperaturu iznad 10oC (višegodišnji prosek 11oC). Ove vrednosti treba uzimati samo orijentaciono, pošto se u oktobru mogu pojaviti već prvi jesenji mrazevi. U ovom periodu, jul-oktobar (100-120 dana), temperature vazduha su visoke i temperaturna suma iznosi oko 2000oC i više.

NS-Futoški kupus spada u grupu biljaka relativno otpornih na niske temperature. Optimalna temperatura za nicanje je 18-20oC, kada biljke niču za 3-4 dana. Optimalna temperatura za rast kupusa je 15-18oC. Visoke temperature preko 25oC negativno deluju na rast. Usporavaju rast i obrazovanje glavice, povećavaju broj biljaka koje ih ne formiraju, pa one postaju rastresite.

Kako smo već napomenuli, optimalne temperature za rast kupusa su od 15-18oC. Međutim, u letnjem periodu dnevne temperature prelaze i 30oC. Ukoliko su visoke dnevne temperature sa slabijim zalivanjem, ili još gore bez vode, formiraju se sitnije biljke sa puno listova rozete i dužim kočanom. A ako su dnevne temperature visoke a kupusu dajemo puno vode (što se češće javlja u proizvodnji), formiraju se velike biljke, sa puno listova rozete i sa rastresitom glavicom. Da bi smo ovo izbegli, kupus zalivamo jednom u deset dana, sa ne više od 35 mm/m2. Ako su dnevne temperature iznad 30-35oC, rast kupusa se usporava a čak i zaustavlja.

 

Voda

 

NS-Futoški kupus spada u kulture sa visokim zahtevima za vodom. To je pre svega rezultat morfoloških osobina. Osnovna masa korena rasprostranjena je u površinskom sloju od 30-50 cm (oko 90% korena), pri čemu biljke formiraju veliku vegetativnu masu (površina lista može biti i veća od 1,5 m2), što utiče na visoku transpiraciju i potrebu za vodom.

Proizvodnja NS-Futoškog kupusa nije moguća bez dopunskog navodnjavanja. Dnevni utrošak vode (potencijalna evapotranspiracija) jedne biljke NS-Futoškog kupusa može da dostigne 6-10 litara. NS-Futoški kupus se u toku vegetacije zaliva 10-12 puta, u vremenskom intervalu 8-15 dana između dva zalivanja, sa po 30-40 mm/m2 vode. Orijentaciona količina vode za zalivanje NS-Futoškog kupusa je od 350-420 mm/m2 tokom vegetacije. Kritičan period za zalivanje je rasađivanje, obrazovanje asimilacione površine – lišća, i zavijanje glavica.

Donja granica optimalne vlažnosti za NS-Futoški kupus do početka formiranja glavica iznosi 80% PVK, a od formiranja glavica oko 70% PVK.

Na rast kupusa, pored zemljišne vlage, znatan uticaj ima vlažnost vazduha. Duži period sa vlažnošću vazduha od 40% znatno smanjuje prinos kupusa. Optimalna vlažnost vazduha za rast kupusa je 60-90%.