Kako izabrati sortu lucerke?

Izbor sorte lucerke zavisi od poznavana njenih karakteristika i važan je uslov postizanja visokih i stabilnih prinosa kvalitetne kabaste stočne hrane. Prednost treba dati domaćim sortama, jer su prilagođene našim ekološkim uslovima. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom sadu na raspolaganju su semena sorti: NS Banat ZMS II, Banat VS, NS Mediana ZMS V.

NS BANAT ZMS II

Sorta NS Banat ZMS  II je rezultat višegodišnjeg oplemenjivanja panonskog ekotipa lucerke u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Sorta je registrovana i u Evropskoj uniji.

Poreklo: Nastala je individualnom selekcijom iz lokalnih populacija panonskog ekotipa lucerke korišćenjem polycross-a.

Ekonomske osobine: To je rana do srednje rana sorta, pogodna za proizvodnju sveže krme, sena, senaže i silaže. Intenzivna sorta koja podnosi često košenje, daje 5 otkosa godišnje. Biljke su krupne i bujne, podnose gustinu, a broj biljka je oko 120/m2. Odlikuje se visokim stabljikama (70–80cm) i brzim porastom rano u proleće (23,2cm) ili posle košenja (26,4cm). Zahvaljujući tome, rano stasava za kosidbu i podnosi intenzivniji način iskorišćavanja. Ova sorta je izuzetno bujna i u povoljnim uslovima je treba kositi u fazi početka cvetanja. Vrlo dobro podnosi sušu i niske temperature, a srednje je otporna na bolesti i poleganje. Odnos lišća i stabla u početku cvetanja je 50% : 50%. Stabljike su nežne, šuplje i dobro obrasle krupnim lišćem. Lišće je sivkastozeleno. Siva boja potiče od voštane prevlake koja ukazuje na izuzetnu otpornost prema suši. Boja cvetova je od svetlo do tamnoljubičaste a dominiraju cvetovi svetloljubičaste boje.

Genetički potencijal sorte za prinos zelene krme je 80–100 t/ha a sena preko 20 t/ha, uz primenjenu adekvatnu tehnologiju gajenja i iskorišćavanja. Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je od 19,8% i sirove celuloze od 22,2%. U intenzivnoj eksploataciji sorta se koristi prosečno 5 do 7 godina.

Korišćenje: Zbog bujnog porasta i sposobnosti brze regeneracije, preporučuje se za gajenje u čistoj setvi, za sve načine upotrebe, u oblastima sa povoljnim zemljišnim i klimatskim uslovima za gajenje lucerke.

Budući da razvija dubok vretenast korenov sistem i dobro podnosi sušu i niske temperature, uspešno se gaji i na lakšim zemljištima i u sušnijim uslovima. Preporučuje se za gajenje na lakšim i srednje teškim zemljištima na severu Bačke, u Banatu i na aluvijalnom zemljištu Istočne Srbije (dolina Morave, Nišave).

BANAT VS

Sorta Banat VS je rezultat višegodišnjeg oplemenjivanja lucerke u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Sorta je registrovana u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Ukrajini.

Poreklo: Sorta je stvorena individualnom selekcijom, odabiranjem najboljih biljaka iz sorte NS Banat ZMS II i stranih sorti Verko i Vertus.

Ekonomske osobine: Rana do srednje rana sorta, brzog inicijalnog porasta i brze regeneracije posle otkosa, za 2-3 dana kasnije stasava od sorte NS Banat ZMS II. Brzina regeneracije posle košenja je slična kao NS Banat ZMS II. Visina biljaka u vreme košenja je 70 do 80 cm. Udeo lišća u prinosu je 50%, ako je košena u početku cvetanja. Selekcijom roditeljskih biljaka i njihovim umnožavanjem u polycross-u dobijena je sorta koju  karakteriše povećana tolerantnost na sušu, niske temperature, otporna je na poleganje i dominantne bolesti lucerke (Verticilium albo-atrum), a otpornija na poleganje prema nekim bolestima i povećanog udela lišća (poboljšanog kvaliteta) u odnosu na NS Banat ZMS II.

Izuzetno dobro uspeva na lakšim i srednje teškim zemljištima i tolerantna je na intezivan način iskorišćavanja (kosi se 4-5 puta godišnje), a odlikuje se visokim prinosima zelene krme 85–100 t/ha i sena 18–20 t/ha. Suva materija je izuzetnog kvaliteta pa u fazi početka cvetanja biljaka sadržaj proteina iznosi 20,1%.

Korišćenje:Preporučuje se za gajenje na lakšim, a pre svega na dobrim, plodnim, dubokim,  srednje teškim zemljištima u Bačkoj, Sremu i dolinama reka (aluvijum) Zapadne Srbije.

NS MEDIANA ZMS V

Sorta lucerke NS Mediana ZMS V je rezultat višegodišnjeg oplemenjivanja lucerke u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Sorta je registrovana i u Evropskoj uniji.

Poreklo: Nastala je ukrštanjem domaćih populacija plave i domaćih populacija žute lucerke.

Ekonomske osobine: To je srednje rana sorta, pogodna za proizvodnju sveže krme, silaže, senaže i sena. Intenzivna je sorta koja podnosi često košenje, daje 4-5 otkosa godišnje. Biljke su  bujne, podnose veću gustinu, a broj biljaka je oko 122/m2. Ima brz  porast u proleće, brzo se regeneriše posle košenja. Odnos lišća i stabla u početku cvetanja (košenje) je 50% : 50%. Otporna je na niske temperature i sušu, srednje otporna na bolesti i poleganje. Stabljike su duge nežne, šuplje, dobro obrasle krupnim lišćem.

Prosečan prinos zelene krme je oko 80–90 t/ha, a suve materije 21,9 t/ha u ogledima. Sadržaj sirovih proteina kroz četiri otkosa bio je 21,2%. Prosečan prinos sirovih proteina premašuje 3000 kg/ha.

Korišćenje: Zbog bujnog porasta i sposobnosti brze regeneracije, preporučujemo ovu sortu u čistoj setvi, za sve načine upotrebe, u oblastima sa povoljnim klimatskim uslovima za gajenje lucerke.

Budući da ima gena žute lucerke, mnoge biljke razvijaju razgranat koren i otporne su na niske temperature, pa se uspešno gaji u graničnim područjima gajenja lucerke. Daje dobre rezultate i na težim zbijenim hidromorfnim zemljištima, kao i na boljim brdskim zemljištima. Preporučuje se za gajenje na težim ritskim zemljištima u Banatu, Sremu i na boljim brdskim zemljištima Centralne Srbije.