sirak-za-zrnoParalelno sa žetvom kukuruza radi se i žetva sirka zrnaša za koji poljoprivredni proizvođači smatraju da bi mogao da zameni tradicionalne biljne kulture s obzirom na veću otpornost sirka na sušu i visoke dnevne temperature.

Poljoprivredni proizvođači smatraju da će ove godine bolje proći oni koji su sejali sirkove (zrnaš i metlaš) nego oni koji su sejali kukuruz, jer sirkovi bolje podnose sušu i treba im 40% manje vlage nego kukuruzu. Primena agrotehničkih mera je skoro ista kao kod kukuruza.

Sirak ne samo što je otporniji na sušu i skuplji, već je i zamena za kukuruz u ishrani stoke. U krmnim smešama gde se koristi kukuruz može se staviti zrno sirka. Osim zrnaša postoji i sirak metlaš, koji se koristi u industriji za proizvodnju metli, ali ima i nusproizvod koje se može koristiti u ishrani stoke.

Sirkovi nisu berzanska roba, ali ih veletrgovci otkupljuju. Trenutno neki otkupljivači kilogram zrna sirka sa 13% vlage kupuju za 36 dinara, dok kilogram kukuruza sa 14% vlage plaćaju 22,8 dinara sa PDV-om.

Sirkovi su ove sezone kod nas gajeni na površini od 2.600 hektara. Oko 1.800 hektara zauzeo je sirak zrnaš, dok je sirak metlaš gajen na  manjim površinama nego lage zbog nedostatka radne snage, jer se žetva radi ručno. Bez obzira na spoljašnje temperature koje su tokom leta, u vreme kada su biljke već prešle u generativnu fazu, bile veoma visoke, sirkovi su zahvaljujući svojoj biologiji uspešno završili vegetaciju, ističe dr Vladimir Sikora iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Kod sirka zrnaša prosečni prinosi ove godine će biti niži za 20% u poređenju sa višegodišnjim prosekom i iznosiće oko 7 t/ha, ali je pad prinosa izraženiji na manje kvalitetnim oranicama ili na mestima gde nisu u potpunosti primenjene agrotehničke mere. Smanjenje ukupnog prinosa neovršene metlice sirka neće biti tako izraženo i ono će, u proseku, biti niže za 10% do 15%. Sirkova slama je solidnog kvaliteta, a do smanjenja prinosa došlo je usled slabijeg nalivanja i manjeg prinosa zrna, tako da će prosečni prinosi ove sezone biti od 7 do 7,5 t/ha, navodi dr Sikora.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima u ponudi hibride sirka zrnaša Alba F1 i Gold F1, kao i sorte sirka metlaša Reform i Prima. Za sve stručne savete i informacije o ovoj biljnoj kulturi poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.