Mnogi poljoprivredni proizvođači nakon žetve imaju lošu naviku da pale strništa i time ugrožavaju bezbezdednost ljudi ali nanose štetu zemljištu. Ovu opasnu praksu pravdaju tvrdnjama da će na taj način zemljište biti plodnije, a oni će uštedeti vreme ali i novac za preoravanje. Ipak, paljenje biljnih ostataka na njivama nanosi se višestruka šteta.

Istina je da paljenje strništa nema nijednu korisnu svrhu i samo ide na štetu poljoprivrednim proizvođačima. Na taj način se uništavaju mikroorganizmi u zemljištu, nekad i do dubine od 10 cm, što znatno utiče na prinos. Paljenjem se gube hranljive materije, porebno azot koji usled visokih temperature odlazi u atmosferu, a upravo azot dodajemo zemljištu tokom đubrenja zarad boljeg prinosa, navodi dr Jovica Vasin iz Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Paljenje useva takođe dovodi do smanjenja sadržaja humusa u zemljištu i do narušavanja njegove strukture što dugoročno može da utiče na prinos i kvalitet njiva. Neki poljoprivredni proizvođači svoju naviku pravdaju vremenskim špicom, odnosno nedostatkom vremena da pripreme njivu za setvu, što ne bi smelo da bude opravdanje. Žetvene ostatke treba usitniti i zaoriti, pa na taj način poboljšati kvalitet zemljišta i poboljšati prinos, a ne zapaliti i nataj način ugroziti i svoju, ali i tuđu njivu, ističe dr Vasin.

Nije redak slučaj da se nekontrolisanim paljenjem vatra proširi na susedne njive koje su još pod zasadom, ali i da ugrozi ljudske živote. Za spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu zaprećena je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara za fizičko lice, od 25.000 do 250.000 dinara za preduzetnika i od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice.

Stručnjacima svake godine apeluju poljoprivrednim proizvođačima da ne pale strništa, jer ta loša navika dovodi do negativnih posledica. Nadamo se da zemljoradnici poslušati stručnjake kako bi zemljište ostalo plodno i ne bi došlo do ugrožavanja života ljudi.