U Srbiji je otpočela setva suncokreta. Podsećamo da je optimalno vreme za setvu ove uljarice kada se temperatura zemljišta na dubini setvenog sloja ustali na 8-9°C. Ovi uslovi se u Srbiji obično ostvare krajem marta ili u prvoj dekadi aprila. Podsećamo da je pored poštovanja optimalnog vremena setve veoma važno da se poštuje plodored, odnosno da se suncokret ne seje na istoj parceli najmanje 4 godine, kao ni posle soje i uljane repice. Veoma je važno da se primena mineralnih đubriva vrši shodno analizi zemljišta i poštuje propisana setvena norma koja se na vrećama Instituta nalazi na poleđini.

Setva je uveliko počela i na poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a kada je u pitanju proizvodnja hibridnog semena setva je već pri kraju. Ove godine površine su povećane zbog veoma visokog obima prodaje.