Kukuruz je biljna vrsta koja zauzima konstatno velike površine širom naše zemlje, uglavnom oko 900.000 hektara. Kako se bliži setva ove ratarske kulture, poljoprivredni proizvođači su već uveliko na svojim njivama i vrše predsetvenu pripremu.

Poslednjih par dana duvaju vetrovi i ukoliko ne zatvorimo brazdu imaćemo preveliko isparavanje vlage iz zemljišta, sušenje površinskog sloja, što će uticati na klijanje, nicanje i na početne faze razvoja. Zatvaranje brazde je trenutno najbitnija mera koju poljoprivredni proizvođači moraju da obave, ističe dr Goran Bekavac sa Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Pojedini poljoprivredni proizvođači su već posejali kukuruz na svojim parcelama, ali dr Bekavac smatra da je to suviše rano jer u martu mogu da se dese pozni prolećni mrazevi i bude hladno vreme, pa shodno tome mogu nastati problemi sa nicanjem.

Predsetvena priprema je poslednja operacija pred sam početak setve. Ne treba zaboraviti da je potrebno dodati ostatak azota, koji nedostaje na osnovu agrohemijske analize zemljišta. U ovom trenutku poljoprivredni proizvođači bi trebalo da imaju sve pripremljeno za predstojeću setvu. Traži se setvena jedinica više NS seme hibrida kukuruza, a među najtraženijim su hibridi FAO grupe 300 do 500, u koje spadaju NS 3022, NS 3023, NS 4000, NS 4006 i NS 5760.

Ukoliko vreme dozvoli sa setvom će moći da počne u prvoj nedelji aprila, ali ne smemo zaboraviti da setveni sloj zemlje treba da se zagreje na temperaturu 10° do 12°C. Gustina setve zavisi od padavina, ali poljoprivredni proizvođači treba da se drže optimalnog sklopa koji je preporučen za hibrid koji će posejati.

Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.