Iako je optimalan rok za setvu jarih useva uveliko počeo, iznenadni sneg i mraz poremetio je planove mnogim poljoprivrednim proizvođačima. Prethodna godina nas je naučila da vremenske (ne)prilike utiču na pomeranje rokova setve i na useve širom zemlje.

Kukuruz

Oni koji su posejali kukuruz pogrešili su, jer su trebali da sačekaju da se vreme stabilizuje i da se postigne temperatura zemljišta koja odgovara semenu. Ne treba po svaku cenu žuriti i gledati u kalendar, već sačekati da zemljište dostigne temperaturu od 10° do 12° C. Setvu treba obaviti na dubini od 5cm do 7cm i ne treba primenjivati u setvi veliku gustinu, istakao je dr Goran Bekavac sa Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalog značaja za Republiku Srbiju.

Soja

Ne preporučuje se rana setva soje, već treba sačekati da otopli i da temperatura vazduha bude toliko visoka da se oranice ugreju i dostignu 12°C. Seme treba polagati pliće, ne dublje od 3cm do 4cm, navodi dr Vojin Đukić sa Odeljenja za leguminoze Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Suncokret

Suncokret je najbolje sejati u prvoj polovini aprila jer su višegodišnja istraživanja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo polazala da ova uljarica posejana u tom periodu daje najveće prinose. Čim se temperatura u setvenom sloju ustali na 8° do 10°C treba početi sa setvom, savetuje dr Vladimir Miklič iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Narednih dana očekuju nas više temperature što će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da započnu jednu od najbitnih aktivnosti u godini. Očekujemo da će i ove godine NS seme hibridi i sorte jarih biljnih vrsta doneti stabilne prinose i kvalitetan rod. Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.