pravilan-izbor-sorti-pseniceZavršena je žetva pšenice koja je jesenas na našim poljima posejana na oko 570.000 hektara.

Hlebni kvalitet pšenice je dobar, a prinosi su bolji od očekivanja, konstatuju poljoprivrednici.

Standardi u sortnoj komisiji Ministarstva poljoprivrede, sa kojima se porede nove sorte, jesu sorte pšenice stvorene na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju: sorta Pobeda za kvalitet, sorta NS 40 S za prinos i sorta Renesansa za ranozrelost. Nove sorte su kategorisane u četiri grupe prema kvalitetu zrna: poboljšivači, hlebne, osnovne i van klase tj. stočne. Bitno je istaći da su samo 3-4 inostrane sorte registrovane kao poboljšivači, pri čemu je važno naglasiti da se nisu proširile na našim poljima zbog znatno slabijeg prinosa od domaćih. U najvećem broju izvedenih makro i proizvodnih ogleda se pokazalo da domaći sortiment ne zaostaje po prinosu, a da je po kvalitetu superioran nad stranim sortama.

Prilikom izbora sorte pšenice, važno je obratiti pažnju na genetski potencijal za prinos, pri čemu je potencijal za kvalitet zrna skoro iste važnosti. Takođe ne smemo zanemariti dužinu vegetacije, osetljivost na bolesti, tolerantnost na ekstremne vremenske prilike, osetljivost na poleganje, prinos slame. Proizvođači bi trebalo da poznaju i zahteve sorti za pojedinim agrotehničkim merama, kao što su rokovi i gustina setve, količine NPK hraniva i sl. Treba znati da najbolja sorta za sve uslove i sve godine ne postoji. Proizvođačima preostaje da se lično informišu kod stručnjaka – savetodavaca ili kod svojih suseda, na seminarima ili lokalnim savetovanjima. Najsigurniji način da se proizvođači uvere u vrednost nove sorte jeste da je zaseju na nekoj manjoj površini na svom gazdinstvu, da je prate i na kraju sami izmere prinos.

Do početka setve 2020/21. ostalo je dovoljno vremena da se sakupe sve potrebne informacije, a poljoprivrednim proizvođačima na raspolaganju stoje stručnjaci iz Odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.