dr Sonja TančićNa 47. Savetovanju agronoma Srbije, dr Sonja Tančić je održala predavanje na temu „Mikotoksini u žitaricama – pojava, rizik i prevencija“. Mikotoksini nastaju kao metaboliti gljiva i do sada je poznato oko 300 različitih mikotoksina od kojih je 139 poreklom od gljiva iz roda Fusarium, pa se zato nazivaju fuzariotoksini. Mikotoksini nastaju u različitim metaboličkim procesima plesni i nisu esencijalni za održavanje ćelija ili razvoj gljiva. Njihova pojava prvenstveno zavisi od osetljivosti biljnog domaćina na patogen koji stvara mikotoksine, zatim od genetske sposobnosti samog patogena da stvara mikotoksine i od povoljnih uslova spoljašnje sredine za razvoj patogena i za stvaranje i akumuliranje mikotoksina. Pojava mikotoksina u poljoprivrednim proizvodima uslovljena je osnovnim činiocima spoljašnje sredine, kao što su velika vlažnost u polju i skladištima, ekstremne temperature, vlažnost ili suša, kao i napadi insekata. Posledice kontaminiranosti biljaka mikotoksinima su loš kvalitet zrna i niži prinos.

S obzirom na prenos mikotoksina kroz lanac ishrane i njihov kumulativni efekat, toksini u organizmu ljudi i životinja mogu prouzrokovati bolesti tipa mikotoksikoza. Dijagnostika mikotoskina je otežana zbog nespecifičnosti simptoma, a jasni simptomi se mogu ispoljiti tek nakon dužeg vremena u zavisnosti od količine i vrste mikotoksina. Ono što je karakteristično za bolesti izazvane mikotoksinima je da nisu prenosive, vezane su za ishranu kontaminiranom hranom, ne leče se antibioticima, slične su avitaminozama i imaju kumulativan efekat u organizmu ljudi i životinja. Bolesti i simptomi koje izazivaju su oštećenja nervnog sistema, krvarenje u mozgu, oštećenja i karcinom jetre, hiperestrogenizam, degeneracija ćelija reproduktivnog sistema, oštećenja ćelija epitela, sluzokože i crevnog trakta, oštećenja imunog sistema i disajnih puteva, a takođe su i faktor odbijanja hrane.

Postoje dva vida prevencije mikotoksina. Prevencija nastanka mikotoksina što je u nadležnosti agronoma, selekcionera i tehnologa i prevencija nastanka mikotoksikoza koja je u nadležnosti veterinara i lekara. Važnu ulogu ima i postojanje adekvatnih zakonskih propisa o zdravstveno bezbednoj hrani i redovna kontrola proizvoda na prisustvo mikotoksina.