Predavanje o ozimom krmom bilju održano je 10.08.2012. u prostorijama Skupštine opštine Mali Iđos. Događaju su prisustvovali stočari iz ove opštine i okolnih mesta. Predavanje je održao upravnik odeljenja za krmno bilje Instituta za ratarstvo i povrtastvo, dr Đura Karagić. Predavač je pokušao da stočare, koji su zabrinuti zbog smanjenja zaliha stočne hrane na farmama, što je posledica sušne godine, posavetuje kako da tokom ranih prolećnih dana nadomeste nedostatak stočne hrane.

Kao rešenje im je ponudio kvalitetno obavljanje setve ozimog stočnog graška i grahorice, čime bi na proleće imali dovoljne količine kvalitetne proteinske kabaste stočne hrane.

 

Iz predavanja se moglo zaključiti da ova teška i sušna godina ne sme da pokoleba stočare i da ih navede na razmišljanja o odustajanju od stočne proizvodnje ili o smanjenju stočnog fonda, već da treba da im posluži kao pouka za ududuće. Te pouke se odnose na primere rada nekih imanja srednje veličine, ali i onih velikih, na kojima se od lucerke, grahorice i stočnog graška spravljaju senaže, što omogućava da se, u uslovima suvog ratarenja, na istim obradivim površinama postiže veći prinos i stvaraju sastojci za kvalitetniju stočnu hranu.

 

Na predavanju su, uglavnom, bili prisutni sitniji stočari, čija se stada sastoje od 20-ak muznih krava, s teladima i junadima. Konkretno, njima je preporučeno da se udružuju u „mašinske prstenove”, što bi im omogućilo da, iako su manji proizvođači, imaju pristup savremenim tehnologijama u proizvodnji kabaste stočne hrane – kao što je to slučaj s velikim proizvodnim sistemima u oblasti stočarstva.

 

Da su „mašinski prstenovi” koncept koji je realan i dobro funkcioniše u praksi može se videti na primeru grupe poljoprivrednika koja po tom konceptu funkcionišu skoro punu deceniju u Bačkom Petrovom Selu.

 

Po ko zna koji put istaknuto je da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo sa svojim sortama krmnog bilja, stručnjacima i već dobro proverenom tehnologijom, uvek na raspolaganju za konsultacije i pomoć svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima.