rana setva kukuruzaS obzirom na to da je kukuruz toploljubiva biljka, trebalo bi ga sejati kad temperatura zemljišta na dubini setve od 5cm do 7cm dostigne 10°C do 12°C. Optimalan period za setvu kukuruza u našim uslovima je od 5. do 25. aprila, a produženi agrorok do 5. maja.

Kako je za rast i razviće optimalna temperatura između 20°C i 25°C, a za klijanje i nicanje između 10°C i 12°C, potrebno je ispuniti određene preduslove kako bi seme koje je posejano moglo normalno da ponikne i da se razvija, navodi dr Bojan Mitrović iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

U poslednje vreme primećuje se tendencija sve ranije setve. Poljoprivredni proizvođači započinju setvu oko 20. marta, što je veoma rano zbog mogućnosti pojave kasnih prolećnih mrazeva ili čak truljenja i propadanja semena.

Postoje činjenice koje govore u prilog ranijoj setvi i njenom uticaju na konačan prinos zrna. Kritičan period je u junu i julu, kada se kukuruz nalazi u fazi cvetanja i oplodnje i potrebno mu je najviše vlage, a temperature su ekstremno visoke i nedostaju veće količine padavina. Još jedna prednost rane setve je u tome što poljoprivredni proizvođači mogu da sačekaju da vlaga u zrnu padne na optimalan nivo kako se ne bi stvarali dodatni troškovi dosušivanja, a takođe se oslobađa  i vreme za pripremu zemljišta za ozime useve, ističe dr Bojan Mitrović.

Postoji niz opravdanih razloga za ranu setvu, ali svaka setva pre optimalnog roka i u neadekvatnim uslovima nosi sa sobom određeni rizik.

Izbor hibrida je od ključnog značaja za setvu i treba da bude prilagođen i parceli i regionu u kojem se kukuruz gaji. Na severu naše zemlje raste tendecija gajenja ranih i srednje ranih hibrida, FAO grupa 300 i 400, od kojih se izdvajaja NS 3022,  dok u Centralnoj Srbiji dominiraju hibridi iz FAO grupe 500 i 600, od kojih se izdvajaju NS 5041, NS 5072, NS 6043 i NS 6140. Bolje je posejati više različitih hibrida, različitih grupa zrenja, jer tako može da se osigura proizvodnja i obezbedi viši prinos, a samim tim i profit.

Poljoprivredni proizvođači ne treba da se kalendarski vezuju za rokove setve, već da sačekaju najbolje uslove za njen početak. Za sve stručne savete, poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.