Kako su vremenski uslovu produžili žetvu jarih useva, samim tim su i rokovi setve strnih žita pomereni.

Nekada se sa setvom ječma počinjalo krajem septembra, početkom oktobra, a sada ječam može da se seje i do 20. oktobra, a sa setvom pšenice se počinje od 10. oktobra.

Najbolji rezultati u poslednjih deset do dvadeset godina ostvareni su kada je setva strnih žita počinjala sredinom oktobra, kada je ujedno i optimalni rok za setvu. Pomeranjem rokova setve povećava se mogućnost smanjenja prinosa, te nije preporučljivo da se sa setvom počinje u novembru i decembru, ističe dr Milan Mirosavljević iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Ječam se u proseku poseje na površini od oko 100.000 hektara širom naše zemlje, a očekuje se da će u predstojećoj setvi biti posejano za oko 10% više. U ponudi u okviru NS seme sortimenta je dvoredi ječam, Novosadski 565, koji može da se koristi kao pivarski ječam, ali i za ishranu domaćih životinja. Nonius je sorta ječma šestoredog tipa klasa, odličnog potencijala za prinos. Od novijih sorti zastupljene su NS Parip, modernije arhitekture sa takozvanim nepravilnim šestoredim, četvoredim klasom, dobrog potencijala za prinos, i sorte dvoredog ječma- NS Litos i NS Talos, koji su po svojim osobina veoma slični sorti Novosadski 565.

Simonida, Zvezdana i Pobeda su sorte pšenice odličnog tehnološkog kvaliteta, koje su među najrasprostranjenijim sortama širom naše zemlje. Igra, Grivna, Epoha spadaju u hlebne sorte, visokoprinosne, dobrog tehnološkog kvaliteta.

Pored pšenice i ječma, u okviru NS seme sortimenta strnih žita zastupljeni su ovas, raž i tritikale.

Dr Mirosavljević ističe da agrotehniku treba prilagoditi njivama, te je za početak potrebno uraditi osnovnu analizu zemljišta, pa na osnovu toga primeniti odgovarajuće količine osnovnog đubriva. Veoma je bitno poštovanje rokova setve i setvenih normi kako bi proizvodnja strnih žita bila uspešna.

NS seme sorte strnih žita konstantno donose visoke i stabilne prinose poljoprivrednim proizvođačima, što očekujemo i ove sezone. Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.