preventivne-mere-suncokretSiva pegavost je bolest suncokreta koja može naneti veliku štetu ovoj uljarici. Na razvoj bolesti utiče prisustvo patogena, osetljivost hibrida suncokreta prema bolesti i vremenski uslovi u trenutku infekcije i razvoja bolesti. Bolest se češće razvija ukoliko vegetacioni period karakterišu česti kišni periodi i temperature ispod 30°C.

Prvi simptomi bolesti se mogu uočiti u fazi butonizacije suncokreta, a u agroekološkim uslovima Srbije to odgovara mesecu junu. Karakteristični prepoznatljivi simptomi se prvo javljaju na ivicama donjih listova, u vidu pega koje se šire duž lisnih nerava i podsećaju na latinično slovo V. Napredovanjem bolesti listovi se suše i dolazi do pojave u početku bledomrkih pega sa tamnijom ivicom, a vremenom izduženih sivomrkih pega na stablu. Pojavu bolesti može karakterisati i simptom lomljenja na mestu pege na stablu, navodi dr Boško Dedić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Štete koje ova bolest prouzrokuje mogu biti značajne. Štetnost je vezana za osetljivost domaćina i vreme infekcije i opada sa kasnijom pojavom bolesti, naročito nakon cvetanja suncokreta. Rana pojava bolesti kod osetljivih hibrida može imati za rezultat prepolovljen prinos. Štete mogu biti i veće ukoliko dođe do lomljenja znatnog broja biljaka suncokreta, ističe dr Boško Dedić.

Suzbijanje ove bolesti se može postići kombinacijom nekoliko mera. Poštovanje plodoreda i zaoravanje žetvenih ostataka suncokreta koji služe za prezimljavanje patogena predstavljaju odgovarajuće preventivne mere.

Najvažnija mera je gajenje visoko tolerantnih hibrida suncokreta. Time se postiže znatno manji broj zaraženih biljaka i blaži simptomi bolesti. Institut za ratarstvo i povrtarstvo u svojoj ponudi ima veliki broj hibrida suncokreta tolerantnih na bolesti, od kojih je najnoviji u ponudi NS Kiril.

Za sve stručne savete, poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.