U poslednjih 10 godina vremenske prilike su postale nestabilne i nepredvidive te poljoprivredni proizvođači ne mogu da budu sigurni šta ih čeka u predstojećoj proizvodnoj godini. 2012. godina je bila ekstremno topla i sušna, 2014. godine su zabeležene poplave, 2015. godina kao i 2017. godina su bile sušne, a poslednje dve godine su bile izuzetno nepovoljne za kukuruz.

Postoje rešenja koja poljoprivredni proizvođači mogu da primene kako bi ostvarili dobre rezultate bez obzira na klimatske promene. Kada razmišljamo o proizvodnji kukuruza treba imati u vidu da je na našem području suša normalna pojava, da su temeperature u toku jula i avgusta veoma visoke i da sve agrotehničke operacije moramo usmeriti ka čuvanju svakog milimetra padavina u zemljištu. Nakon skidanja strnih žita obavezno treba da se uradi ljuštenje strnjišta, moraju se zaoravati žetveni ostaci kako bi se na taj način povećavao sadržaj organske materije u zemljištu, međuredna kultivacija je obavezna mera, a veoma bitan faktor uspešne proizvodnje je i izbor hibrida, navodi dr Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Istraživanja i praksa su pokazali da su srednje rani hibridi, FAO grupe 350 do 450, počeli da uzimaju primat, jer oni daju najstabilnije prinose u našim agroekološkim uslovima. Ukoliko želimo da ostvarimo prinos od 10 t/ha biljkama na raspolaganju moramo dati 180 do 200 kg azota, a kako bismo znali koliko azota imamo u zemljištu i potom dodali razliku kroz mineralna đubriva moramo uraditi analizu zemljišta. Primena azotnih đubriva treba da bude dvokratna, prvi deo azotnih đubriva treba da damo pred jesenje oranje, a drugi deo azota se daje u predsetvenoj pripremi, ističe dr Bekavac. U sušnim rejonima, kao što su lokaliteti u Banatu, treba gajiti srednje ranu grupu hibrida, FAO grupe 300, 350 i 450, među kojima su NS 3022, NS 3023, Ns 4000, NS 4006 dok na lokalitetima gde je dobar raspored padavina i kvalitetno zemljište mogu da se gaje i hibridi FAO grupa 450 do 650, među kojima su NS 444, NS 5760, NS 6000, kao i Ultra hibridi NS 444 Ultra, NS 5041 Ultra.

Poljoprivredni proizvođači za sve stručne savete mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, kako bi izabrali najbolji hibrid za svoju parcelu i uz adekvatnu agrotehniku ostvarili najbolje rezultate.