priprema-oranica-rana-jesenja-setvaU agroekološkim uslovima Srbije setva uljane repice najčešće se odvija u optimalnom roku, koji je između 25. avgusta i 20. septembra. Moguće su i nešto kasnije setve, ali one sa sobom povlače rizik da biljke uljane repice ne dođu u optimalnu fazu za prezimljavanje.

Potrebno je poštovati optimalan rok setve kako bi se izbegle komplikacije koje mogu nastati prilikom prerane ili prekasne setve. Prilikom prerane setve, naročito kod genotipova sorti ili hibrida koji su selekcionisani u drugačijim uslovima gde su jeseni nešto oštrije i zima nastupa ranije, može dovesti do toga da biljke budu prebujne i pređu u generativnu fazu, a kod prekasne setve da biljke nisu dovoljno razvijene, nemaju dovoljno hranljivih materija i nije došlo do završetka procesa kaljenja, te da takve biljke u zimu ne uđu dovoljno spremne i da i u jednom i u drugom slučaju postoji opasnost od izmrzavanja, navodi dr Ana Marjanović Jeromela, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Prilikom izbora parcele treba voditi računa da zemljište nije suviše glinovito, odnosno da se ne stvara jedan nepropusni sloj zadržavanja vode, jer uljana repica ne trpi da joj koren dugo bude bez vazduha. Takođe, obratiti pažnju da zemljište nije previše porozno, odnosno da ne dolazi do brzog gubitka vlage. Prilikom obrade zemljišta trebalo bi voditi računa da se što pre izvrši ljuštenje strništa jer se time sprečava kapilarno penjanje vode i gubitak dragocenih rezervi vlage. Na taj način se i inicira klijanje i nicanje korova, odnosno preduseva (najčešći predusev uljane repice su strna žita). Nakon toga se u predsetvenoj pripremi uništavaju ovi korovi, odnosno pronikli predusev.

Ovom pripremom zemljište se sprema u jednu dobru sitnomrvičastu strukturu, što je potrebno jer uljana repica ima sitno seme koje se seje na dubini od 1,5 do 2 centimetra pa mu treba omogućiti dobre uslove za jednovremeno klijanje i nicanje, što je jedna od krucijalnih faza u razvoju uljane repice. Potrebno je voditi računa da se pre osnovne obrade podrivanjem ili plugom uradi analiza zemljišta i na taj način vidi kojih i koliko hranljivih materija nedostaje, da bi se izvršila popravka prirodne plodnosti zemljišta. Nakon osnovne obrade koju bi bilo poželjno završiti dve do tri nedelje pre same setve, kako bi se zemljište sleglo, odmah zatvoriti brazdu i onda sledi setvospremiranje pre setve kada se unose neki od potrebnih herbicida ako je zemljište zakorovljeno.

Poljoprivredni proizvođači ne smeju dozvoliti da se na površini zemljišta formiraju grudve koje onemogućavaju pravilno klijanje i nicanje i sprečavanju dobro iskorišćavanje vlage, za koju vrlo dobro znamo da često krajem avgusta i početkom septembra bude u deficitu. To je kritičan period za klijanje i nicanje, odnosno za razvoj uljane repice. Takođe, ako se preduboko seje, klijanac možda neće imati dovoljno snage da izađe na površinu, ako je pak preplitko dolazi do isušivanja samog površinskog sloja, gubi se vlaga i seme ostaje na površini i tako ima problem kasnije u klijanju, nicanju, ukorenjavanju, a može se desiti da takvo seme i ne klija, ističe dr Ana Marjanović Jeromela.

Preporučena gustina setve za hibridne sorte je između 500 000 i 550 000 biljaka po hektaru, dok je kod linijskih sorti taj broj nešto veći – između 600 000 i 750 000 biljaka po hektaru. Potrebno je voditi računa da se broj biljaka prilagodi uslovima setve, jer što je kasniji rok setve taj broj se povećava zbog većeg procenta izmrzavanja, a kod zemljišta lošijeg kvaliteta takođe treba voditi računa da se prilagodi gustina setve, jer znamo da uljana repica u uslovima intenzivne proizvodnje ima visok prinos kao i da daje rentabilne prinose i na zemljištima lošijeg kvaliteta, uz pravilnu agrotehniku, navodi dr Marjanović Jeromela.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo u okviru svog sortimenta za predstojeću setvu ima u ponudi četiri sorte uljane repice – Zorica, Anna, Jasna i Zlatna i tri hibrida – NS Ras i dva nova hibrida u komercijalnoj upotrebi od ove godine, NS Vid i NS Pek. Poljoprivredni proizvođači za sve stručne savete i pomoć u izboru hibrida/sorti uljane repice mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.