Ukoliko razmišljate o pokretanju biznisa na sopstvenom posedu ili okućnici, preporuka stručnjaka je da izbor bude lekovito, začinsko ili aromatično bilje. Dosadašnja praksa pokazuje da ulaganja nisu velika, a zarada je gotovo zagarantovana.

Seminari i edukacije o unapređenju preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje doprinose afirmaciji ovih biljnih vrtsa, za čiji uzgoj Srbija ima potencijal.

Projekat Agrinno 2 je Interreg –IPA  projekat prekogranične saradnje sa Republikom Mađarskom, koji će trajati do 30. juna 2022. godine. Prošle nedelje je na međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu održana promocija projekta na NS SEME štandu, a u toku su radionice, edukacije kao i razmena iskustva proizvođača i stručnjaka koji zajednički ukazuju na potencijal ove grane poljoprivrede.

Dr Milica Aćimović, viši naučni saradnik u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i koordinator za edukaciju na projektu Agrinno 2 istakla je da se u Srbiji lekovito bilje gaji na površini manjoj od 2000 hektara, da dominira proizvodnja na malim posedima od dva do tri hektara, a da je mali broj proizvođača koji ove biljne vrste gaji na dvadesetak hektara. Dr Aćimović navodi da je preduslov za ostvarivanje profita u ovoj vrsti agrobiznisa zasnivanje proizvodnje na malim površinama, tačnije, na porodičnim gazdinstvima i da se svi članovi porodice uključe u posao kako bi se izbegli troškovi najma radne snage.

Dr Tijana Zeremski, projektni menadžer Instituta za ratarstvo i povrtarstvo istakla je značaj saradnje sa kolegama iz Mađarske jer će kroz saradnju sa njima deliti iskustva sa mađarskim proizvođačima lekovitog bilja, koji proizvodnju zasnivaju na standardima Evropske unije.

Vodeći partner projekta Agrinno 2 je Institut za ratarstvo i povrtarstvo, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, Fondom “Evropski poslovi” i neprofitnim Uruženjem za razvoj županije Čongrad iz Segedina. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg- IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Učesnici projekta Agrinno 2, kao i svi zainteresovani za pokretanje ove vrste agrobiznisa lekovitozačinsko bilje mogu da nabave u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, a za sve potrebne stručne savete mogu da se obrate stručnjacima Instituta.