NS DunavPoštovani proizvođači,

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio sertifikovano visokokvalitetno seme jarih strnih žita koje se nalazi u Distributivnom centru na Rimskim šančevima. Nepovoljni klimatski uslovi tokom jesenje setve 2015, ali i slabije nicanje i ukorenjavanje useva, uticali su na povećano interesovanje za ovim biljnim vrstama. Imajući to u vidu, želeli smo da vam ponudimo određene količine semena na vreme, kako biste blagovremeno planirali i organizovali sve aktivnosti za prolećnu setvu 2016. U ponudi se nalazi seme ozimo-jare sorte pšenice Nataša, jarog pivskog ječma NS Marko i jarog ovsa Dunav. Obezbedili smo i netretirano seme jarog ovsa Dunav za organske proizvođače. Na osnovu karakteristika biljne vrste, sorte i semenskog kvaliteta, preporučujemo sledeće setvene norme:

 

R. br. Sorta Broj kl. zr./m2 Setvena norma kg/ha
1 NATAŠA 600 260
2 NS MARKO 500 280
3 DUNAV 500 155

NS Marko

U optimalnim proizvodnim uslovima može se očekivati prinos zrna jarih sorti od oko 6 t/ha.

Napominjemo da je u proizvodnoj 2015. godini na lokalitetu Rimski šančevi sorta jarog ovsa Dunav, na površini od 5 ha, ostvarila prinos 7 t/ha.

Izuzetne karakteristike u smeši useva ističu prednost ovih sorti u združenoj setvi sa krmnim leguminozama.

Karakteristike svih pomenutih sorti možete pronaći na našoj internet stranici u sekciji: Proizvodi – Strna žita.

Za sve informacije na raspolaganju vam je besplatan info broj 0800 000 021, kao i brojevi 021/4898-289 i 021/4898-290.

NS NatasaS obzirom na ograničene količine, preporučujemo Vam da blagovremeno obezbedite seme za vaše potrebe!