nsseme-strna-zitaPoštovani proizvođači,

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio certifikovano, visokokvalitetno seme jarih strnih žita koje se nalazi u Distributivnom centru na Rimskim šančevima. Nepovoljni klimatski uslovi tokom jesenje setve 2014. uticali su na povećano interesovanje za ovim biljnim vrstama. Imajući to u vidu, želeli smo da na vreme ponudimo određene količine semena, kako biste blagovremeno planirali i organizovali sve aktivnosti za prolećnu setvu 2015. U ponudi se nalazi seme jare sorte pšenice Nataša, jarog pivskog ječma NS Marko i jarog ovsa NS Dunav. Na osnovu karakteristika biljne vrste, sorte i semenskog kvaliteta, preporučujemo sledeće setvene norme:

R.B. Sorta Broj klijavih zrna/m2 Setvena norma kg/ha
1 NS MARKO 450 185
2 NS DUNAV 500 190
3 NATAŠA 650 265

U optimalnim proizvodnim uslovima, sa sortom jarom ječma NS Marko može se očekivati prinos zrna oko 5 t/ha, sa sortom jarog ovsa NS Dunav oko 6 t/ha i sa jarom sortom pšenice Nataša oko 6 t/ha. Karakteristike svih pomenutih sorti možete pronaći na našem sajtu u sekciji: Proizvodi – Strna žita. Za sve informacije na raspolaganju su besplatni info broj 0800/000-021, kao i 021/4898-289 i 021/4898-290.

S obzirom na ograničene količine, preporučujemo Vam da blagovremeno obezbedite seme za vaše potrebe!